۱ مهر ۱۳۹۲، ۱۲:۵۲
کد خبر: 80827965
T T
۰ نفر
آيين نامه اجرايي تسريع در احداث و توسعه شبكه هاي آبياري و زهكشي

تهران- با تصويب هيات وزيران آيين نامه اجرايي تسريع در احداث و توسعه شبكه هاي آبياري و زهكشي براي اجرا ابلاغ شد.

هيات وزيران بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و نيرو و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري و به استناد بند (21) قانون بودجه سال 1392 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را تصويب كرد.

بر اساس اين مصوبه دستگاه اجرايي مجاز است طرح هاي مشمول ملي و استاني شامل شبكه هاي فرعي آبياري و زهكشي داراي مجوز تخصيص آب، آب بندانها و بندسازها و روش هاي نوين آبياري داراي مجوز تخصيص آب شامل آبياري باراني، موضعي و كم فشار و همچنين بهينه سازي مصرف آب و انرژي را متناسب با شرايط اراضي تحت پوشش طرح ها ،اراضي وبهره برداران را اجرا كنند.

به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني دولت، روش اجراي اين طرح توسط بهره برداران يا اجراي طرح توسط دستگاه اجرايي و يا تلفيقي صورت مي گيرد.

در ادامه اين مصوبه آمده است:روش اجراي طرح توسط بهره برداران، از سوي مديريت اجرايي اين طرح انجام مي شود، و نقش دستگاه اجرايي، ارائه كمك هاي بلا عوض، انجام مطالعات، طراحي و نظارت بر اجرا است.

بر اين اساس ، مراحل اجراي طرح توسط بهره برداران بدين شرح است:

تقاضاي بهره برداران براي اجراي طرح هاي مشمول و تأييد اولويت اجرا توسط دستگاه هاي اجرايي با رعايت ماده (3)

نحوه تعيين سهم دولت و بهره برداران و شيوه تأمين آن توسط دستگاه اجرايي،

انتخاب مشاور براي نظارت بر اجرا توسط دستگاه اجرايي

ارائه صورت وضعيت به مشاور ناظر طرح توسط بهره بردار

كنترل صورت وضعيت توسط مشاور ناظر و ارائه آن به دستگاه اجرايي .

در ادامه اين مصوبه آمده است كه در روش اجراي طرح توسط دستگاه اجرايي ، دستگاه اجرايي در چارچوب نظام فني و اجرايي كشور اقدام مي كند.

بر اساس اين، رعايت اولويت هاي زير در اجراي طرح هاي مشمول اين آيين نامه الزامي است:

دشت با وضعيت ممنوعه بحراني و ممنوعه از لحاظ منابع آب هاي زيرزميني

چاه كشاورزي مجهز به كنتور هوشمند تحويل آب

اراضي زراعي تجميع و يكپارچه شده

مناطق مرزي

سامانه آبياري موضعي(قطره اي، زير سطحي، تايپ، ميكروجت و بابلر)

توسعه شبكه هاي فرعي آبياري و زهكشي كه شبكه هاي اصلي آن احداث شده و از تأمين آب اطمينان حاصل شده باشد،

همچنين وجود تشكل هاي بهره برداري فعال در اجراي طرح هاي مشمول الزامي است.

بر اساس اين آيين نامه، معافيت سهم بهره برداران از پرداخت سهم مشاركت در احداث شبكه هاي فرعي آبياري و زهكشي شامل مناطق محروم و بهره برداراني كه در احداث شبكه هاي اصلي آبياري و زهكشي بر اساس تأييد و اعلام شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران و يا شركت هاي سهامي آب منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان، مشاركت كرده اند مي شود.

در ادامه اين مصوبه دستگاه اجرايي را موظف كرده است به منظور ارائه گزارش هاي دوره اي و پايش مستمر ميزان پيشرفت فيزيكي و مالي نسبت به ورود اطلاعات عملكرد طرح هاي مشمول در قالب سامانه ذي ربط اقدام كند و در صورت لزوم، اعتبار مورد نياز ايجاد سامانه هاي ذي ربط در موافقتنامه هاي مربوط پيش بيني مي شود.

اين مصوبه از سوي اسحاق جهانگيري؛ معاون اول رئيس جمهوري براي اجرا ابلاغ شده است.

گفتني است ماده 21 ـ قانون بودجه سال 1392 به شرح زير است:

به‌منظور تشويق و جلب سرمايه‌گذاران حقيقي و حقوقي بخش غيردولتي و تعاوني‌هاي توليدي و تشكلهاي آب‌بران و شركت‌هاي سهامي زراعي در امر احداث آب‌بندان‌ها، تسريع در احداث، تكميل و تجهيز طرحهاي شبكه‌هاي فرعي آبياري و زهكشي، اجراي عمليات آب و خاك كشاورزي و روشهاي نوين آبياري و بهينه‌سازي مصرف آب و انرژي، دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني از محل اعتبارات طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مربوط ذيل برنامه‌هاي 40152 و يا 40201 اعتبارات موردنيا موردنياز احداث شود.

همچنين تكميل طرحهاي موصوف را به‌ميزان ‌85 درصد به‌عنوان سهم دولت به‌صورت بلاعوض و پانزده درصد(15%) به‌عنوان سهم بهره‌برداران (به‌صورت نقدي يا تأمين كارگر يا تهاتر زمين يا كالاي مورد نياز در اجراي طرح) پرداخت كنند.

مناطق محروم و بهره‌برداراني كه در احداث شبكه‌هاي اصلي آبياري و زهكشي مشاركت نموده باشند از پرداخت سهم مشاركت در احداث شبكه‌هاي فرعي آبياري و زهكشي معاف هستند.

سيام**9250 **1575
۰ نفر