۲۸ شهریور ۱۳۹۲، ۹:۵۲
کد خبر: 80822248
T T
۰ نفر
حدود 97 درصد شركت هاي حمل و نقل بار و مسافر خراسان رضوي خصوصي است

مشهد - مديركل حمل و نقل و پايانه هاي خراسان رضوي گفت: حدود 97 درصد شركت هاي حمل و نقل بار و مسافر در اين استان متعلق به بخش خصوصي است.

حميد رضا شهركي ثانوي روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: هم اكنون 540 شركت حمل و نقل بار و مسافر داخلي و بين المللي در اين استان فعاليت دارد كه 522 شركت از اين تعداد متعلق به بخش خصوصي است.

وي گفت: از شركت هاي حمل و نقل بار و مسافر خراسان رضوي 144 شركت حمل و نقل مسافري داخلي است كه از اين تعداد 140 شركت خصوصي و چهار شركت مربوط به بخش تعاوني است.

وي اظهار داشت: از ميان شركت هاي مزبور هم اكنون 132 شركت فعال و 12 شركت نيمه فعال مي باشند.

وي با بيان اينكه سطح و عملكرد شركت هاي حمل و نقل مسافر استان در كشور از جايگاه والايي برخوردار است، گفت: از 10 شركتي كه در سال گذشته به عنوان فعال ترين شركت هاي حمل و نقل مسافر در كشور معرفي شدند، سه شركت مربوط به استان خراسان رضوي بود كه حدود دو درصد جابه جايي مسافر در كشور را برعهده دارند.

شهركي ثانوي افزود: از 252 شركت حمل و نقل داخلي بار در خراسان رضوي نيز، 238 شركت خصوصي، 12 شركت تعاوني و دو شركت هم دولتي مي باشند.

وي گفت: از سه شركت حمل و نقل بين المللي مسافر در اين استان هم هر سه شركت سهم بخش خصوصي است و تمام 141 شركت حمل و نقل بين المللي بار خراسان رضوي نيز متعلق به بخش خصوصي مي باشد.

مديركل حمل و نقل و پايانه هاي خراسان رضوي افزود: سرمايه گذاري قابل توجهي در اين بخش داريم ضمن آنكه ناوگاني با تكنولوژي روز به اين بخش وارد شده كه سطح مناسبي از خدمات را در دو بخش بار و مسافر ارائه مي دهد.

وي گفت: با اقداماتي كه در اجراي طرح نوسازي ناوگان حمل و نقل آغاز شده، اميدواريم وضعيت اين ناوگان به ويژه در بخش حمل و نقل بار به سطح قابل قبولي از استانداردها برسد./3

2713 /664

سرخط اخبار استان‌ها