۲۷ شهریور ۱۳۹۲، ۲۱:۵۲
کد خبر: 80822020
T T
۰ نفر
-تراز كيفي 53 درصد از آب هاي زيرزميني دشت هاي فارس منفي شده است

شيراز – كارشناس ارشد آب و خاك سازمان جهاد كشاورزي استان فارس گفت: متاسفانه از 60 درصد دشت هاي مهم فارس ،تراز كيفي آب زيرزميني 53 درصد از آنها منفي شده است.

مهندس شهرام محمدي چهارشنبه طي گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار ايرنا افزود: هر دشت داراي حجم ذخيره ديناميكي است كه اين حجم ذخيره فقط يك بار قابل برداشت و سپس براي هميشه تمام مي شود و اگر اين حجم ذخيره استفاده شود ، دشت هاي استان با بحران روبرو مي شود.

وي ادامه داد: اين در حالي است كه اكثر مردم و به خصوص زارعين محدوديت هاي خشكسالي را نمي پذيرند و انتظار دارند كه دولت در هر شرايطي آب كافي در اختيار آنها قرار داده ، سطح زيركشت كاهش پيدا نكند و محصولات كشاورزي كمياب و گران نشود .

محمدي اضافه كرد: البته براي رفع فاجعه خشكسالي در دوره ترسالي ؛ طرح هايي چون تغذيه مصنوعي در دشت هاي بحراني اجرا شده است .

وي گفت :اما در بيشتر موارد كشاورزان و مزرعه داران بلافاصله پس از اجراي اين طرح ها ، چندين چاه بهره برداري در نزديكترين فاصله با طرح تغذيه مصنوعي احداث كرده و آب ذخيره شده در چاه هاي جديد برداشت مي شود و نقش اصلي تغذيه مصنوعي در تخفيف بحران را كاهش مي دهند.

وي توضيح داد: بنابراين چون رواناب كاهش مي يابد ، آب قابل ملاحظه براي ذخيره در حوضچه هاي تغذيه مصنوعي وجود ندارد و نقش اين طرح ها افت مي يابد.

كارشناس ارشد آب و خاك تصريح كرد:از روش هاي مهم ديگر تسكين خشكسالي حفر چاه هاي بهره برداري و كف شكني است اما به شرطي كه دشت مورد نظر در مرحله بحراني نباشد و دوم آن كه استفاده از آن فقط محدود به دوره خشكسالي شده و در دوره ترسالي بلااستفاده بماند.

وي اشاره كرد: برنامه سدسازي نيز از ديگر ابزار مديريت خشكسالي است كه بر توفيقات افزوده اما در شرايط فعلي به علت تقاضاي بيش از حد مردم و فشارهاي اجتماعي ، بيش از ميزان برنامه ريزي شده آب از سدها تخليه مي شود.ك/3

7366/667