۱۷ شهریور ۱۳۹۲، ۱۴:۳۴
کد خبر: 80806999
T T
۰ نفر

كليد دستيابي به رشد اقتصادي مطلوب در دست توليد است

۱۷ شهریور ۱۳۹۲، ۱۴:۳۴
کد خبر: 80806999
كليد دستيابي به رشد اقتصادي مطلوب در دست توليد است

قزوين- معاون برنامه ريزي استاندار قزوين گفت: كليد اشتغال و دستيابي به رشد اقتصادي مطلوب در دست بخش توليد است.

به گزارش ايرنا، 'مجيد نادري' روز يكشنبه در نشست كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان قزوين افزود: با توجه به توليد است كه مي توان به اهداف خود در برنامه توسعه و سند چشم انداز دست پيدا كرد.

وي ايجاد فرصت هاي شغلي را در گرو پيشرفت بخش توليد دانست و خاطر نشان كرد: بدون توجه و برنامه ريزي در بخش توليد نمي توان از اشتغال صحبت كرد.

معاون برنامه ريزي استاندار قزوين در ادامه با اشاره به نهايي شدن سند اشتغال و سرمايه گذاري استان، گفت: اين سند مبناي كار كارگروه و نقشه و چراغ راه حوزه اشتغال و سرمايه گذاري قزوين خواهد بود.

اين مسوول بيان اينكه سند اشتغال و سرمايه گذاري استان حاوي آمار و اطلاعات ارزشمند اين حوزه در 4هزار برگ است، افزود: تلاش شد تا در مطالعات و تهيه اين سند كه استفاده از آن استان را در بخش اشتغال و سرمايه گذاري صاحب مزيت هاي خوبي مي كند، كيفيت فداي سرعت نشود.

نادري يادآور شد: اين براي نخستين بار است كه اسناد اشتغال و سرمايه گذاري كشور و استان ها نوشته شده و توسط گروهي به عنوان مشاور مادر براي اجرا مورد جمع بندي و تلفيق قرار مي گيرد.

معاون برنامه ريزي استاندار قزوين در ادامه آمار اشتغال ايجاد شده دستگاه هاي اجرايي نسبت به تعهدات آنها را با احتساب بخش مسكن در نيمه اول امسال مطلوب و به لحاظ زمان پيشرفت داراي همخواني دانست و گفت: اميدواريم با تلاش دستگاه ها بتوان تا پايان سال اشتغال تعهد داده شده را محقق كرد.

مديرعامل شركت مهندسين مشاور راه وند آبادي، مسوول مطالعات و تهيه سند اشتغال و سرمايه گذاري استان قزوين نيز در اين نشست با تشريح چگونگي روش هاي تهيه و تدوين اين سند، گفت: براي تهيه اين سند از 20 تن از كارشناسان مجرب حوزه اقتصاد كمك گرفته شده است.

'محمد منافپور' با بيان اينكه اين سند وضعيت اشتغال، توليد و سرمايه گذاري استان را در بخش هاي مختلف به دقت نشان مي دهد، توجه و استفاده از اطلاعات اين سند را در دستيابي به اهداف استان در بخش اشتغال و سرمايه گذاري بسيار موثر دانست.

7392/ 1644