۱۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۸:۲۷
کد خبر: 80759809
T T
۰ نفر

رويگرداني سوييس از اتحاديه اروپا

۱۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۸:۲۷
کد خبر: 80759809
رويگرداني سوييس از اتحاديه اروپا

وين - رييس جمهور سوييس تاكيد كرد كه اين كشور بايد از سياست اتكا به روابط با اتحاديه اروپا فاصله بگيرد.

به گزارش ایرنا، اولی ماورر رییس جمهور سوییس در گفتكو با روزنامه 'تاگس انزیگر' خواستار تنوع بخشیدن به روابط خارجی سوییس با كشورهایی مانند چین، روسیه و آمریكای جنوبی شد.

روزنامه سوییسی از رییس جمهوری این كشور پرسید: شما در سخنرانی روز ملی شرایط سوییس را مانند 'نبرد داود علیه جالوت' توصیف كرده اید؛ آیا واقعا سوییس تحت چنین فشاری قرار دارد؟

ماورر پاسخ داد: سوییس همواره تحت فشار قرار داشته است به خصوص امروزه به خاطر بحث های مالیاتی. خطر اینجاست كه سوییس بتدریج حاكمیت و استقلال خود را در طول سالها از دست داده است.

وی افزود: با عقد هر قرارداد بین المللی ما بخشی از استقلال مان را واگذار می كنیم. بعنوان مثال ما در بخش حمل و نقل، بسیاری از قوانین اتحادیه اروپا را قبول كردیم. در زمینه اصلاحات بر مالیات شركتها نیز عین این مسئله اتفاق افتاده و همچنین در زمینه قانون مالیات فتكای آمریكا ما تحت فشار آمریكایی ها هستیم.

رییس جمهوری سوییسی خاطرنشان كرد: البته قانون فتكا برای همه كشورها مشكل ساز شده و مختص سوییس نیست؛ این امر حقوق كشورهای ضعیف را در معرض خطر قرار داده است. آمریكا نقش ویژه ای دارد زیرا تلاش می كند كه دنیا حقوق آنها را برسمیت بشناسد بنابراین از عمل در مجاری قانون جهانی خودداری می كنند.

عین این موضوع در سازمان های بین المللی نظیر گروه بیست و سازمان همكاری اقتصادی و توسعه (OECD) اتفاق افتاده است. این سازمانها برخلاف ایده اولیه بر اساس میزان قدرت كشورها و نه مشروعیت دمكراتیك عمل می كنند.

ماورر تصریح كرد: همه كشورهای كوچك از این امر متاثر شده اند. این امر مشكل اصلی سوییس نیز هست. تاكید ما بر روابط متمركز شده با اتحادیه اروپا و آمریكا شرایط را بدتر نیز كرده است. اگر چه روابط ما با آمریكا دوستانه است و ما همچنان نماینده آمریكا در برخی از كشورها مانند ایران هستیم.

رییس جمهور سوییس در پاسخ به این سوال برن باید با چه كشورهایی روابط خود را توسعه دهد،گفت: روابط سوییس باید با همه كشورها توسعه یابد و صرفا اتحادیه اروپا محور نباشد. باید روابط خوبی با روسیه، چین و آمریكای جنوبی برقرار كنیم. این امر نیازمند اصلاحاتی است. سوییس باید از تاكید صرف بر روابط با اتحادیه اروپا پرهیز كند.

اروپام 1344 ** 1917