۳ خرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۱۱
کد خبر: 80669574
T T
۰ نفر
روزنامه پاكستاني: سوريه به دليل حمايت از ديدگاههاي ضداستكباري ھدف قرار گرفت

اسلام آباد - روزنامه اردو زبان 'اكسپرس' پاكستان با اشاره به پشتيباني چند كشور غربي از تروريست ھا در سوريه، نوشت: دمشق به دليل حمايت از سياست ھاي ضد آمريكايي و استكباري تهران مورد ھدف قرار گرفته است.

به گزارش ایرنا، اكسپرس روز جمعه در گزارشی با عنوان 'كنفرانس بین المللی اردن درباره سوریه'، افزود: بحران ها در سوریه تاكنون حل نشده و گروھھای شورشی و تروریست ھا با نا امن كردن مناطق مختلف این كشور و درگیری با ارتش به كشتن شھروندان بی گناه ادامه می دھند.

در ادامه گزارش آمده است: دولت بشار اسد رییس جمھوری سوریه یكی از كشورھای مستقل در منطقه خاورمیانه را اداره می كند كه به دلیل حمایت از سیاست های ایران از سوی عناصر خارجی ھدف قرار گرفته است.

این روزنامه نوشت: جمھوری اسلامی ایران بدون واھمه چشم در چشم قدرت ھای جھانی دوخته و در برابر سیاست ھای تھاجمی آنان مقاومت می كند و برخی از این قدرت ھا برای بی ثبات كردن انقلاب اسلامی باعث شدند، صدام دیكتاتور وقت رژیم بعث عراق جنگ را بر جمھوری اسلامی تحمیل كند.

اكسپرس افزود: این قدرت ھای جھانی تلاش دارند، ترفند قبلی خود علیه عراق مبنی بر وجود سلاح كشتار جمعی و مھلك را در قبال جمھوری اسلامی ایران تكرار كنند.

در این گزارش آمده است: مقاومت گروھھای شورشی مقابل ارتش سوریه بسیار عجیب است، اما به نظر می رسد برخی از قدرت ھای جھانی از این گروھھا حمایت ھای گسترده مالی و لجستیكی می كنند.

روزنامه پاكستانی افزود: تاكنون درگیری بین تروریست ھا و ارتش سوریه بیش از 100 ھزار قربانی گرفته است و در حقیقت گروھھای شورشی جنگ خون آشامی در سوریه به راه انداخته اند.

اكسپرس همچنین با اشاره به برگزاری كنفرانس به اصطلاح دوستان سوریه در امان پایتخت اردن، نوشت: مقام ھای ارشد قدرت ھای جھانی در این كنفرانس حضور داشته و از بشار اسد خواستند نسبت به برقراری ھر چه زودتر صلح و امنیت در سوریه اطمینان دھد.

در این كنفرانس توصیه ھای ارائه شده از سوی وزرای خارجه آمریكا و روسیه درباره حل بحران سوریه نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

روزنامه پاكستانی افزود: 'بھجت سلیمان' سفیر دولت سوریه در اردن با محكوم كردن برگزاری نشست امان تاكید كرد كه این اقدام به اصطلاح موثر، گردھمایی دوستان سوریه نبوده بلكه دشمنان دولت و ملت این كشور را گرد ھم جمع كرده است.

روزنامه اكسپرس نوشت: اقدامات اتحادیه عرب و كشورھای عربی در منطقه برای رفع بحران در سوریه تاكنون بی نتیجه بوده است و از سوی دیگر قدرت ھای جھانی نیز در این وضعیت از آب گل آلود ماھی می گیرند.

'بنابراین در چنین اوضاعی مردم سوریه متضرر شده اند كه باید بدون اتلاف وقت تمام طرف های ذی نفن در این كشور با جمع شدن دور میز مذاكره، برای حل مشكلات شھروندان سوری چاره اندیشی كنند'.

آساق **1095**1516

سرخط اخبار جهان