۲۸ فروردین ۱۳۸۷، ۰:۰۱
کد خبر: 8066816
T T
۰ نفر

ارزیابی مرکز پژوهش های مجلس/

۲۸ فروردین ۱۳۸۷، ۰:۰۱
کد خبر: 8066816
ارزیابی مرکز پژوهش های مجلس/ علل عضویت نابهنگام آمریکا در کنوانسیون حقوق دریاها ..................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/01/28 سیاسی.قوه مقننه.مجلس.مجلس شورای اسلامی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی علل عضویت نابهنگام آمریکا در کنوانسیون حقوق دریاها را ارزیابی کرد.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز با اشاره به اینکه ایالات متحده آمریکا پس از گذشت بیست سال اعتراض نسبت به کنوانسیون حقوق دریاها، در دوران اوج گیری سیاست های یکجانبه گرایانه دولت بوش - ناگهان - به عضویت این کنوانسیون درآمده است، افزود: این مسئله اگر چه در ابتدا پدیده متعارض و پیچیده ای به نظر می رسد اما با بررسی منافع عضویت آمریکا در این کنوانسیون و دکترین حاکم بر سیاست خارجی این کشور، می توان به دلایل عضویت آمریکا در این کنوانسیون پی برد.
در این میان از نقطه نظر مسائل اقتصادی با توجه به قطعنامه های انضمامی و اصلاحات صورت گرفته در کنوانسیون حقوق دریاها به ویژه پس از رصد فعالیت نزدیک به سه دهه حقوق دریاها و بالاخص نهاد -مقام بین المللی بستر دریاها< ، ایالات متحده نه تنها از این پس با چالش جدی مواجه نخواهد بود، بلکه می تواند از فضاهای قانونی جدیدی که ایجاد شده است نهایت استفاده را نیز ببرد.
از سوی دیگر اهمیت تحرک بیش تر و بدون مانع نیروهای مسلح دریایی آمریکا و استفاده آنان از تنگه های بین المللی به صورت مشروع نیز در پرتو دکترین مبارزه با تروریسم، بر اهمیت استفاده از فضاهای قانونی در راستای منافع آمریکا افزوده است.
همچنین با توجه به تشابه تبارشناختی دولت نئومحافظه کار بوش و تیم ریگان و با توجه به ماهیت یکجانبه گرای دولت بوش، احتمال اینکه راهکارهایی برای فرار از موانع -حقوق دریاها< در این کنوانسیون تعبیه شود نیز وجود دارد.
وانگهی آمریکا نسبت به -فعالیت های نظامی < خود با توجه به سابقه عدم پذیرش شروط محدودکننده این کشور در دیوان بین المللی کیفری، قطعا از مسئله -استثنای اختیاری < نیز استفاده خواهد کرد. همچنین در موضوع مبارزه با کشتی های مشکوک در راستای مبارزه با تروریسم و حفظ صلح و امنیت جهانی، دستگاه حقوقی - دیپلماتیک آمریکا به ارائه تفسیر موسع از مفاد قانون حقوق بین الملل دریاها و یا تولید مفاهیم جدید حقوقی در این زمینه می پردازد. این مسئله به ویژه با توجه به اینکه در سال های گذشته آمریکا این فرصت را داشته است که از طریق اقدامات یکجانبه و سوال برانگیز مستندات رفتارهای ظاهرا مشروع خود را آماده سازی نماید، از اهمیت بیشتری برخوردار است.
مرکز پژوهشها در ادامه افزود: در مجموع به نظر می رسد که در سایه دکترین مبارزه با تروریسم و عضویت در کنوانسیون حقوق دریاها، نیروی دریایی ایالات متحده که قدرت اصلی ارتش آمریکا در برنامه های برون مرزی و توسعه طلبانه آن به حساب می آید، من بعد از تحرک و امکانات بیشتری برخوردار خواهد شد.
از سوی دیگر استقرار ناوهای آمریکایی در آب های سرزمینی و دریاهای آزاد، با توجیه مبارزه با دزدان دریایی و جلوگیری از تهاجم تروریست ها به کشتی های تجاری، می تواند زمینه استقرار دائمی آنها در حوالی مناطق حساس را فراهم آورد و بدین طریق امکان واکنش سریع و پشتیبانی از نیروهای مستقر در سراسر جهان خصوصا در خاورمیانه و شرق دور و کاستن از فاصله زمانی صدور فرمان تهاجم و زمان آغاز آن را فراهم آورد. ضمن اینکه حضور دائمی و کثرت ناوهای آمریکایی در کنار دولت های متهم به حمایت از تروریسم و نیز دولت های حامی غرب می تواند این گمانه را در میان این دولت ها تقویت کند که آمریکا در تصمیم خود برای مبارزه علیه تروریسم بسیار جدی و پرتوان است.
سیام 1908 شماره 067 ساعت 12:22 تمام
۰ نفر

سرخط اخبار جهان