۶ اسفند ۱۳۸۸، ۰:۰۱
کد خبر: 8059135
T T
۰ نفر

معاون رییس جمهور ایران:

۶ اسفند ۱۳۸۸، ۰:۰۱
کد خبر: 8059135
معاون رییس جمهور ایران: حفاظت از محیط زیست یکی از ارکان توسعه پایدار است # خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/12/06 اجتماعی.توسعه پایدار.محیط زیست.اندونزی کوالالامپور - محمد جواد محمدی زاده معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت از محیط زیست گفت:حفاظت از محیط زیست یکی از ارکان توسعه پایدار در جهان محسوب می شود. به گزارش خبرنگار ایرنا از جاکارتا، محمدی زاده روز پنجشنبه در اجلاس محیط زیست که در بالی اندونزی برگزار می شود، افزود: مناسب است قبل از اینکه بیشتر پیرامون موضوع برای اعمال تغییرات حرکت کنیم، لحظه ای درنک نماییم و اطمینان حاصل کنیم که در جستجوی چه هستیم، اطمینان پیدا کنیم که موضوع جایگزین اهداف نشود. وی تصریح کرد: ما به دنبال اجلاس ریو در سال 1992 به موضوع توسعه پایدار و ارکان سه گانه آن پرداختیم و سپس برای پاسخگویی به نیازهای توسعه پایدار توافق کردیم که مبحث حفاظت ازمحیط زیست به عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار بایستی در سطح جهانی ارتقاء یابد. رییس سازمان حفاظت از محیط زیست تصریح کرد: ما خواستار این شدیم که برنامه محیط زیست سازمان ملل تحت سیطره سازمان ملل تقویت شده و قدرتمندتر شود. تقویت بعنوان کلید واژه تلاش، باز ساختار دهی یونپ را طلب می کند که به عنوان یک برنامه سازمان ملل کارکرد در خور نیاز داشته باشد. وی ادامه داد: به جهت پرهیز از ایجاد یک ساختار نامتوازن در عرصه توسعه پایدار مناسب و بایسته است که هر سه رکن همزمان تقویت شوند تا یک موجود با سه بازوی هم قدرت و کارآمد خلق شود. بنابراین متضمن توسعه پایدار و فراگیر ، در اختیار داشتن ساختاری برای حاکمیت بین المللی می باشد. محمدی زاده همچنین گفت: حداقل یک دهه است که مبحث اقتصاد سبز از نظریه به عمل نزدیک شده است و مشتقاتی چون GDP سبز، حساب سبز و ممیزی سبز نیز از آن مطرح شده اند که همگی بسیار لازم و پراهمیت می باشند. وی افزود: اما توجه به یک نکته ارزشمند آن است که مادامیکه درونی سازی هزینه های بیرونی و لحاظ نمودن هزینه های فرصت استفاده از منابع طبیعی مانند هوا، آب و غیره در اقتصاد خرد و کلان کشورها عمل نشود مسیر دستیابی به اقتصاد سبز را برای جامعه جهانی یا بهتر بگویم دهکده جهانی دشوار خواهد کرد. معاون رییس جمهور ایران در ادامه خواستار تدوین مبانی عملکردی اقتصاد سبز و سپس ظرفیت سازی لازم به ویژه برای کشورهای درحال توسعه، شد و گفت: تعریف شاخص های نوین در اقتصاد سبز، حرکت در این مسیر را پایش می نماید. باید نمونه هایی از مدل های اقتصاد سبز را عملی کنیم. ارزیابی کنیم و سپس ترویج دهیم به ویژه درسهای آموخته شده در این راه را به شراکت بگذاریم. وی در ادامه خاطرنشان کرد: در سال جهانی تنوع زیستی به سر می بریم و اعتقاد داریم که یونپ باید نقش رهبری در پیشبرد درک اقتصاد تنوع زیستی و خدمات اکوسیستم ها را بعنوان یکی از سیاستهای کاری خود ایفاد کند. این نقش آفرینی شامل تبادل اطلاعات و عزم جدی در ظرفیت سازی نیز خواهد بود. رییس سازمان حفاظت از محیط زیست تصریح کرد: برای کاهش جدی در انتشار گازهای گلخانه ای لازم داریم که به اوج افزایش دو درجه سانتی گراد برسیم اما در این خصوص اعتقاد راسخ دارم که در چارچوب کنوانسیون تغییرات آب و هوا و همچنین تقویت تعهدات و سازو کارها و توان مالی، ایجادکنندگان موضوع تغییرات آب و هوا، بایستی تعهدات جدید بپذیرند و حتما در مسیر کپنهاک تا مکزیکوسیتی شتاب زده قواعد جدید بازی طراحی نکنیم، بلکه برنامه کاری خودمان را به هماهنگی نزدیک کنیم و در هرصورت کشورها را اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه دعوت به طراحی کنیم به ویژه دعوت و مشارکت کشورهای درحال توسعه بایستی جذاب و همراه با حفظ انگیزهای لازم نیل به توسعه پایدار آنها باشد. آساق 1535**335**2203**
۰ نفر