آنچه در ديدار محمد بنا و مربيان مستعفي تيم ملي كشتي فرنگي  گذشت/ اتخاذ سياست سكوت توسط جزيني

تهران - رسول جزيني مربي ارشد و ايرج اسفندياري مربي مستعفي تيم ملي كشتي فرنگي ايران، اواخر هفته جاري با محمد بنا مدير فني و سرمربي مستعفي تيم ملي ديدار كردند.

به گزارش ایرنا، جزینی و اسفندیاری فر كه به تازگی و چند روز پس از حكم رسول خادم مدیر تیم های ملی از سمت خود كناره گیری كردند به دیدار بنا رفتند تا در خصوص همكاری خود با تیم ملی با وی گفت و گو كنند.

در این دیدار، محمد بنا بار دیگر به این دو مربی تاكید كرد كه تصمیم گیری برای همكاری با تیم ملی بر عهده خودشان است و وی قصد دارد مدتی از فعالیت در تیم ملی كشتی فرنگی دور باشد.

یك منبع آگاه در گفت و گو با ایرنا در این باره اظهار داشت: بنا به جزینی و اسفندیاری فر اعلام كرده كه اگر به دلیل مشكلات مالی كشتی گیران و مربیان نمی توانند به همكاری خود ادامه دهند در این خصوص مختارند و اگر هم مایل به همكاری با تیم ملی هستند، این امر نیز برعهده خودشان است و وی دخالتی در مسایل آنها ندارد.

** جزینی از مصاحبه با خبرنگاران خودداری كرد

رسول جزینی مربی ارشد مستعفی تیم ملی كشتی فرنگی ایران شب گذشته (پنجشنبه) و پس از دیدار تیم های كشتی فرنگی فولاد ماهان سپاهان اصفهان و پرسپولیس تهران در لیگ برتر كشتی فرنگی، حاضر به مصاحبه با خبرنگاران در مورد ادامه همكاری خود با تیم ملی نشد.

به گزارش ایرنا، رسول جزینی اوایل هفته جاری حكم مربی ارشد تیم ملی را پس از مذاكره با رسول خادم مدیر تیم های ملی دریافت كرد، اما یك روز پس از استعفای ایرج اسفندیاری فر مربی تیم ملی كشتی فرنگی، در جلسه مشترك با خادم حاضر نشد تا خبر استعفای شفاهی وی مطرح شود.

در حالی كه جزینی پنجشنبه شب به عنوان مشاور تیم فولاد ماهان اصفهان به تهران آمده بود و با لباس شخصی نكات فنی را به كشتی گیران تیم فولاد ماهان گوشزد می كرد، پس از مسابقه حاضر به گفت و گو با رسانه ها نشد و چندین بار از جلوی دوربین های تلویزیونی كنار رفت تا شائبه ها برای همكاری وی تشدید یابد.

جزینی در پاسخ به دلیل گفت و گو نكردن با رسانه ها تنها به این جمله اكتفا كرد: ' ترجیح می دهم فعلا سكوت كنم، در چند روز آینده صحبت می كنم'

نامشخص بودن وضعیت مربیان تیم ملی كشتی فرنگی ایران در حالی است كه كمتر از 45 روز تا رقابت های قهرمانی آسیا باقی مانده است.

ورزشی(2)**7537** 1568

سرخط اخبار ورزش