۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۴۵
کد خبر: 80569352
T T
۰ نفر
بيش از پنج ميليون راس دام مازاد برظرفيت درمراتع خراسان رضوي وجوددارد

مشهد - معاون فني اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان رضوي از وجود بيش از پنج ميليون راس دام مازاد بر ظرفيت، در مراتع اين استان خبر داد.

هادی باقری روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: درمجموع هشت میلیون و 500 هزار واحد دامی از مراتع این استان استفاده می كنند درحالی كه ظرفیت مراتع استان برای چرای دو میلیون و 800 هزار واحد دامی كفایت می كند.

وی گفت: اجرای طرح تعادل دام و مرتع در این استان نیز به دلیل برخی مشكلات متوقف شده و ناتمام مانده است.

او افزود: در زمینه مدیریت مراتع استان، طرح های ممیزی و شناسایی این عرصه در سطح چهار میلیون و 706 هزار هكتار اجرا شده و 563 هزار و 769 بهره بردار شناسایی شده است.

وی اظهار داشت: در این راستا 461 طرح مرتعداری تهیه شده كه 436 مورد آن تصویب و اجرا شده است.

او گفت: در مجموع تاكنون 130 طرح مرتعداری به بهره برداران واگذار شده و 44 تعاونی مرتعداران در این استان تشكیل شده و فعالیت آنها سامان یافته است.

باقری افزود: در اجرای طرح تعادل دام و مرتع و تبدیل دیم زارها به كشتزارهای مرتعی نیز اقدامات خوبی انجام شده اما دام مازاد موجب تخریب بیش از پیش این عرصه ها شده است./3

2713 /664