۲۹ دی ۱۳۸۸، ۰:۰۱
کد خبر: 8053194
T T
۰ نفر
مجلس کویت با لغو مصونیت شش نماینده موافقت کرد # خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/10/29 سیاسی.خارجی.کویت.مصونیت کویت- مجلس کویت روز سه شنبه با لغو مصونیت پارلمانی شش نماینده برای رسیدگی به شکایات مطرح شده علیه آنان موافقت کرد. به گزارش ایرنا، لغو مصونیت پارلمانی این نمایندگان از سوی دادستانی درخواست شده بود. موافقت مجلس با لغو مصونیت پارلمانی غانم المیع، سالم النملان، فلاح الصواغ و سعد زنیفر در ارتباط با مسایل مربوط به برگزاری انتخابات فرعی مجلس و مغایرت های قانونی آن بوده است. مجلس همچنین با لغو مصونیت پارلمانی خالد الطاحوس و مسلم البراک در ارتباط با جرایم مطبوعاتی موافقت کرد. مطابق قوانین کویت رسیدگی به شکایات مطرح شده علیه نمایندگان مجلس در مدت ایفای وظایف نمایندگی، با درخواست دادستانی و تصویب آن در مجلس امکان پذیر است. **خاورم 1415**340**
۰ نفر