كشاورزان بهشهري امسال بيش  از 260 هزار تن علوفه سبز برداشت مي كنند

ساري - مدير جهاد كشاورزي بهشهر گفت : بر اساس برآوردهاي انجام شده توسط كارشناسان زراعي ، كشاورزان بهشهري امسال بيش از 260 هزار تن علوفه سبز از زمين هاي زير كشت برداشت مي كنند.

' غلامرضا قنبری ' روز یكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : با توجه به شرایط مطلوب جوی ، امسال در بیش از هشت هزار هكتار از زمین های شهرستان بهشهر علوفه كشت شده است.

وی بیشترین میزان سطح كشت علوفه را مربوط به شبدر و جوی علوفه ای هر یك با چهار هزار هكتار برشمرد و گفت : علاوه بر این در 280 هكتار كشت مخلوط شبدر با جو و 38 هكتار نیز یونجه كشت شده است.

قنبری همچنین از عقد قرارداد با 22 كارشناس ناظر گندم و سه كارشناس ناظر كلزا در شهرستان بهشهر خبر داد.

وی گفت : این افراد كنترل دقیق مراحل كاشت ، داشت و برداشت حدود شش هزار هكتار اراضی گندم در مناطق دشت و كوهستانی و 600 هكتار از مزارع كلزای شهرستان را بر عهده دارند.

او افزود : پیش بینی می شود با اعمال این كنترل علمی از سوی كارشناسان ناظر، شاهد افزایش 20 الی 30 درصدی این محصولات در منطقه باشیم .

قنبری آموزش كشاورزان و آشنا كردن آنان با روش های علمی و جدید بهزراعی ، استفاده از ارقام مناسب ، مدیریت مصرف نهاده ها بویژه كود شیمیایی ، مبارزه با علف های هرز و بیماری ها و آفات و مدیریت ماشین در مزرعه را از دیگر اقدامات جهاد كشاورزی بهشهر برای دستیابی به توسعه پایدار كشاوری در منطقه برشمرد.ك/3

7331/1654