۱۸ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۳۲
کد خبر: 80489132
T T
۰ نفر
بازسازي ذخاير ماهيان خاوياري در اولويت برنامه هاي سازمان شيلات ايران است

تهران - سرپرست صيد و بنادر صيادي سازمان شيلات ايران بر ممنوعيت صيد تجاري ماهيان خاوياري براي كشورهاي حوزه درياي خزر به مدت پنج سال، اشاره كرد و گفت: احياء و بازسازي ذخاير ماهيان خاوياري در اولويت برنامه هاي سازمان شيلات ايران قرار دارد.

"علی اصغر مجاهدی" روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا تاکید کرد که این مهم باید از سوی سایر کشورهای حوزه خزر به منظور جلوگیری از خطر انقراض ماهیان خاویاری در دریای خزر، دنبال شود.

وی وضعیت ماهیان خاویاری در دریای خزر را نامطلوب دانست و گفت: سالانه میزان برداشت ماهیان خاویاری در خزر کاهش می یابد و خطر انقراض این گونه ها تنها به ایران مربوط نمی شود، بلکه موضوع مشترک بین پنج کشور حاشیه دریای خزر است.

سرپرست صید و بنادر صیادی سازمان شیلات ایران در ادامه افزود: در سال 2010 طی توافقی بین روسای جمهوری کشورهای خزر مقرر شد به منظور بازسازی و حفظ ذخایر، صید تجاری ماهیان خاویاری به مدت پنج سال در دریای خزر متوقف شود که ایران نیز تاکنون به تعهدات خود در این زمینه پایبند بوده است.

مجاهدی گفت: همچنین ایران در کمیسیون عالی مدیریت و بهره برداری سازمان شیلات سالانه به سیاست گذاری های شیلاتی خود مبادرت می کند که در این راستا صید تجاری ماهیان خاویاری از دستور کار خارج شد و تنها آنچه که از دریا برداشت می شود با هدف احیاء و بازسازی ذخایر صورت می گیرد.

وی افزود: براساس آمارها، در سال 1390 حدود 80 تن ماهی خاویاری از دریای خزر برداشت شد که این میزان برداشت به منظور صید تجاری نبوده ، بلکه هدف تنها بازسازی و احیای ذخایر دریای خزر بوده است.

این مقام مسئول گفت: در واقع مولد از دریا برداشت و برای تولید و تکثیر لارو و بچه ماهی به مراکز و کارگاه های بازسازی منتقل می شود که به طور مجدد این بچه ماهیان و لاروها به دریا بازگردانده خواهند شد.

وی با تاکید بر اینکه ادامه روند فعلی در خزر می تواند به طور قطع منجر به از بین رفتن ماهیان خاویاری شود، اظهار کرد: ممنوعیت صید تجاری ماهیان خاویاری به تنهایی کافی نیست ، بلکه باید اقدامات لازم برای بهبود ذخایر با احیا و بازسازی آن انجام شود.

سرپرست صید و بنادر صیادی سازمان شیلات ایران گفت: این سازمان با سیاست گذاری های مدون درخصوص توقف صید تجاری، افزایش میزان رها سازی، تکثیر و بازسازی ذخایر، افزایش و تجهیز مراکز بازسازی، تغییر کارآیی مراکز، مقابله با صید غیرمجاز و حفاظت از زیست گاه های طبیعی این گروه از آبزیان به دنبال تغییر این روند در دریای خزر است.

مجاهدی اضافه کرد: همچنین به دنبال اجرای فعالیت هایی در سطح منطقه هستیم تا بازسازی و حفظ ذخایر ماهیان خاویاری اثربخشی بیشتری پیدا کند.

به گفته ی وی ، در حال حاضر کمیسیون منابع زنده دریای خزر و کمیسیون مشترک بین کشورهای حوزه خزر به دنبال چارچوب و موافقت نامه ای برای اجرای مدیریت و سیاستگذاری در خصوص ماهیان خاویاری است که پیش نویس و سازو کارهای آن توسط کشور ترکمنستان تهیه شده است.

وی بیان کرد: در این پیش نویس مواردی همچون ممنوعیت صید تجاری، افزایش میزان رهاسازی، تکثیر و بازسازی ذخایر، افزایش و تجهیز مراکز بازسازی و مقابله با صید غیرمجاز گنجانده شده است که باید از سوی پنج کشور حوزه خزر مورد پیگیری قرار گیرد.

به گفته ی مجاهدی، از سال های گذشته تاکنون، ماهیان خاویاری تحت کنترل و نظارت کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های جانوری و گیاهی در معرض خطر (سایتیس) بوده و همچنان نیز تحت نظارت این کنوانسیون قرار دارد.

سرپرست صید و بنادر صیادی سازمان شیلات گفت: به منظور احیاء و بازسازی ماهیان خاویاری حدود 9 مرکز تکثیر و بازسازی در حوزه جنوبی دریای خزر فعال است که سالانه حدود چهار تا پنج میلیون بچه ماهی خاویاری از طریق این مراکز تولید و به دریای خزر رهاسازی می شود.

برون مرزي **1575 **