۱۳ دی ۱۳۹۱، ۱۷:۱۷
کد خبر: 80484252
T T
۰ نفر

كاغذ ازآزمون دانشگاه پيام نورحذف مي شود

۱۳ دی ۱۳۹۱، ۱۷:۱۷
کد خبر: 80484252
كاغذ ازآزمون دانشگاه پيام نورحذف مي شود

شيراز- رييس دانشگاه پيام نوراستان فارس گفت: حذف كاغذ از آزمون دانشگاه پيام نوردرسه شهرشيراز، فسا و استهبان ازهفته آينده اجرا مي شود.

دكترسعید مظلومیان ، روزچهارشنبه درجمع روسای مراكز وواحدهای دانشگاه پیام نورشهرهای فارس بیان داشت: حذف كاغذ دردانشگاه پیام نور، تجربه جدیدی است و درصورت موفقیت آمیز بودن اجرای آن درمراكزی كه هم اینك به صورت آزمایشی انجام می شود، ازسال های آینده دركل كشوراجرایی خواهد شد.

وی گفت: با حذف كاغذ ،هزینه برگزاری امتحانات به صورت متمركز برای یك میلیون و100هزار دانشجو به نحو چشمگیری كاهش خواهد یافت.

رییس دانشگاه پیام نور استان فارس ادامه داد: 77مركز و واحد درسراسر كشور به صورت مراكز پایلوت برگزاری آزمون به صورت مكانیزه مشخص شده اند و حذف كاغذ دربرخی امتحانات درسه مركز شیراز،فسا واستهبان نیزازهفته آینده انجام خواهد شد.

مظلومیان دربخش دیگری ازمطالب خود گفت: بودجه اختصاصی به دانشگاه پیام نورفارس ازمحل بودجه سال جاری كشورهنوز تخصیص نیافته است و از این رو مراكز وواحدها باید با تدوین راهكارهای لازم ، كاهش هزینه و صرفه جویی را در دستور كار خود قرار دهند.

وی ادامه داد: هم اینك بودجه این دانشگاه تنها ازمحل شهریه دانشجویان تامین می شود وهنوز برخی از دانشجویان شهریه خود را واریز نكرده اند.

او گفت: بخشی از دانشجویان پیام نوراز مددجویان دانشجوی تحت پوشش كمیته امداد وبهزیستی هستند و به سبب عدم واریز شهریه این دسته از دانشجویان از سوی نهادهای یاد شده ، این دانشگاه با مشكلاتی مواجه شده است.

رییس دانشگاه پیام نور استان فارس افزود: این گروه از دانشجویان برای حضور درجلسه امتحان باید شهریه خود را پرداخت كنند ودرصورت واریز شهریه از سوی نهادهای حمایتی، رقم واریزی به عنوان بستانكاری درسامانه گلستان برای آنان ثبت و مسترد خواهد شد.

مظلومیان در قسمت دیگری از سخنان خود اعلام كرد: حوزه های فرهنگی،روابط عمومی وامتحانات دانشگاه پیام نورفارس موفق به كسب مقام اول كشوری شده است.

او اضافه كرد: با توجه به شیوه جدید برگزاری آزمون های پیام نور، استان فارس رتبه اول كشور را ازآن خود كرد ودربخش فرهنگی نیز كه درسال های پیشین دررتبه دوم قرارداشت ، امسال به رتبه اول نائل شد.

وی گفت: همچنین این دانشگاه درحوزه روابط عمومی نیز برای دومین سال پیاپی ، رتبه اول كشوررا با اختلاف زیاد نسبت به سایراستان ها كسب كرد.

رییس دانشگاه پیام نور استان فارس در مورد فعالیت های عمرانی این دانشگاه بیان داشت: این دانشگاه برای مشاركت با بخش خصوصی برای احداث پروژه های عمرانی وآموزشی این مركزعملی در سایر شهرستان های فارس ، از آمادگی لازم برخوردار است.

مظلومیان اضافه كرد: درزمان حاضر ، هیچ پروژه جدیدی دراین دانشگاه آغاز نخواهد شد اما از حضور بخش خصوصی برای احداث پروژه های عمرا نی در دانشگاه، استقبال می كنیم.ك/2

7374 /679

سرخط اخبار استان‌ها