تكميل دوره درمان ورزشكاران مصدوم ضروري است

ساري - نائب رئيس هيات پزشكي ورزشي مازندران گفت : با توجه به هزينه هاي مالي و رواني مصدوميت ها براي ورزشكاران و خانواده هاي آنان ، توصيه به پيشگيري از آسيب هاي ورزشي لزوم بيشتري پيدا مي كند و تكميل دوره درمان در صورت بروز مصدوميت ، لازم و ضروري است.

'‌ رز فولادی ' روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : بی اطلاعی ورزشكاران از لزوم انجام فیزیوتراپی پس از بروز مصدومیت ها ، دلیل اصلی ادامه دار بودن این بیماری ها است كه در برخی موارد به خداحافظی زودهنگام برخی از این ورزشكاران از دنیای قهرمانی می انجامد.

وی گفت : در 9 ماه امسال بیش از 180 ورزشكار از امكانات توانبخشی هیات پزشكی ورزشی مازندران استفاده كردند كه فراهم كردن امكانات بیشتر می تواند زمینه بهبود شتابان تر ورزشكاران مصدوم استان را فراهم كند.

نائب رئیس هیات پزشكی ورزشی مازندران ، شایع ترین آسیب ورزشی در استان را پیچ خوردگی مچ پا و آسیب های مختلف زانو شامل پارگی رباط ها ، مینیسك و مشكلات مرتبط با كشكك و التهابات تاندونی شانه معرفی كرد.

فولادی گفت : گرم كردن درست پیش از آغاز ورزش و سرد كردن پس از انجام ورزش می تواند تا حدود زیادی از بروز این آسیب ها جلوگیری كند.

وی افزود : فیزیوتراپی ، خدمتی است كه به دلیل بی خطر بودن آن برای بیماران ، جایگاه وی‍ژه ای میان ورزشكاران مصدوم پیدا كرده و با سرعت در حال گسترش است.

نائب رئیس هیات پزشكی ورزشی مازندران گفت : فیزیوتراپی هم در پیشگیری و هم در درمان ورزشكاران مصدوم نقش موثری دارد و با عمل به توصیه های فیزیوتراپ ، می توان با ایمنی بیشتر به انجام ورزش پرداخت.ك/3

7331/1654

سرخط اخبار استان‌ها