معافيت كشورهااز شركت در تحريم نفتي ايران نشان دهنده ناكارآمدي سياست هاي آمريكا است

تهران- عضوهيات رييسه مجلس شوراي اسلامي گفت: اقدام آمريكا در معافيت برخي كشورها از شركت در تحريم نفتي ايران نشان دهنده ناكارآمدي سياست هاي اين كشور عليه كشورمان است.

'جواد جهانگیرزاده' در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا، اظهارداشت: به نظر می رسد كه غرب به تدریج مجبور شده است كه واقعیت ها را بپذیرد.

وی افزود: غربی ها تلاش می كنند با استفاده از شیوه های مختلف مواضع ایران را تعدیل كنند.

جهانگیرزاده در خصوص وظیفه نهادهای بین المللی در مقابله با آزمایش هسته ای اخیر آمریكا نیز گفت: بعید است كه سازمان ملل ملاحظات سیاسی را در مواجهه با این موضوع كنار بگذارد و به صورت منصفانه برخورد كند.

سیام(4)**2022**9132**1478
۰ نفر