۱۵ آذر ۱۳۹۱، ۱۶:۱۴
کد خبر: 80443166
T T
۰ نفر

هواي پاك به آرزو تبديل شده است

۱۵ آذر ۱۳۹۱، ۱۶:۱۴
کد خبر: 80443166
هواي پاك به آرزو تبديل شده است

تهران بزرگ- ظاهرا آلاينده ها كه در وارونگي هوا گير افتاده اند، دست از سر ريه هاي كم نفس پايتخت نشينان بر نمي دارند و عبارت 'اي كاش دوباره باران ببارد' به نيايشي تبديل شده است تا آرزوي هواي پاك داشته باشيم.

چشمانش پر از اشك شده و سرفه های ممتدش را ادامه داد، دستهایش را بالا كرد، نگاهش را به آسمان دوخت، به خیالش كه باران گرفته است.

'امیررضای' 7 ساله با صدایی خسته و لحنی كودكانه به مادرش گفت: خدا كنه هیچ وقت هوای هیچ جایی آلوده نشه و نفس هیچكسی نگیره؛ مادرش هم به دعای فرزندش آمین گفت.

این روزها دوباره آلاینده ها در پدیده وارونگی هوا در شهرهای مختلف كشور و به ویژه تهران گیر كرده تا مسئولان مربوطه، مجبور به تعطیلی ادارات، مدارس و مراكز آموزشی شوند.

هوای پایتخت كه از روز پنجشنبه گذشته میزبان ماندگاری آلاینده ها شده بود، هرروز بدتر از دیروز را شاهد بود و انتظار حل مسئله از سوی باد و یا باران است.

این معضل این بار آنچنان شدید بود كه در روز اول 60 نفر و در روز دوم 47 نفر به مراكز اورژانس مستقر در میادین مراجعه و از اورژانس در خواست امداد كردند.

این افراد به جز افزایش مراجعین به بیمارستان های خصوصی و دولتی بود كه به گفته وزیر بهداشت مراجعان بیماران به بیمارستان های عمومی 30 درصد و بیمارستان های خصوصی 15 درصد افزایش یافت.

در خیابان های شهر هم كه قدم زدیم بعضی ها برای به خطر نیفتادن سلامت خود از ماسك استفاده كردند و بخش زیادی از افراد جامعه نیز بی تفاوت به زندگی خود و بعضا دچار سردرد، سرفه و سایر عوارض شدند.

این معضل كه در شهرهای مختلف رخ داد به علت تردد خودروهای آلوده كننده، مراكز صنعتی و در نهایت با ایجاد پدیده وارونگی هوا تشدید شد.

به گفته كارشناسان راه حل این مسئله جز رعایت استاندرد ها در سوخت خودرو ها به خصوص خودرو های سنگین و گازوئیلی نیست و در غیر این صورت بایستی همیشه در انتظار الطاف الهی بود وبرای بارش باران دست ها را به سوی آسمان بالا كرد.

تهرام** 7261/ 1396
۰ نفر

سرخط اخبار جامعه