۱۰ آبان ۱۳۸۸، ۰:۰۱
کد خبر: 8040803
T T
۰ نفر

اختصاصی /

۱۰ آبان ۱۳۸۸، ۰:۰۱
کد خبر: 8040803
اختصاصی / استاد دانشگاه پاکستان:سیاست هسته ای ایران پیشرو و منطقی است # خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/08/10 سیاسی.ایران.پرونده هسته ای.آمریکا اسلام آباد-استاد گروه روابط بین الملل دانشگاه قائد اعظم پاکستان با تاکید برحفظ حقوق کشورمان در مذاکرات وین گفت: سیاست هسته ای جمهوری اسلامی ایران پیشرو و منطقی است. اشتیاق احمد عصر شنبه درگفت و گو باایرنا ضمن اشاره به پاسخ ایران به پیش نویس توافقنامه آژانس درباره غنی سازی اورانیوم که با واکنش اعضای گروه 5+1 روبه رو شده افزود:تهران درمذاکرات اخیربا آمریکا و دیگر طرفهای غربی بسیار هوشمندانه رفتار کرده است . وی توانمندی بومی ایران در فناوری هسته ای را بسیارمهم دانست و تاکید کرد :ایران تاکنون دردو جبهه یکی سخت افزاری و نرم افزاری دربرابرآمریکا و کشورهای غربی به موفقیت های زیادی دست یافته است . اشتیاق احمد با بیان اینکه پیشنهاد مطرح شده ازسوی البرداعی و طرفهای مذاکره کننده غربی درنشست وین مبنی برارسال سه چهارم ذخیره اورانیوم ایران بادرجه غنای پایین به روسیه وپس ازآن به فرانسه برای غنی سازی به اندازه بیست درصد راغیرمنطقی خواند و تصریح کرد:تهران سالهای متمادی تلاش کرده تا به صورت بومی اورانیوم را غنی سازی کند و درشرایط فعلی درست نیست همه ذخیره خود را به روسیه ارسال کند. وی با تاکید بر اینکه پرونده هسته ای ایران باید به آژانس بازگردد، اظهارداشت:همکاری های ایران با آژانس بین المللی اتمی حداکثری بوده ودرهمه بخش ها وتاسیسات هسته ای بابازرسان همکاری و مساعدت کرده بنابراین ضرورتی ندارد که شورای امنیت و کشورهای صاحب قدرت هسته ای به این کشور فشار وارد کنند. وی تاکید کرد:ایران کلیه راهکارهایی را که درچارچوب دیپلماسی فعال توانسته انجام داده اما حاضر نیست دربرابر دیپلماسی زورگویانه غرب عقب نشینی کند. استاد دانشگاه قائد اعظم تصریح کرد:اصرار برمواضع گذشته ازسوی کشورهای اروپایی تنها تلف کردن زمان است و نمی تواند در این پرونده گشایشی ایجاد کند. وی گفت:درپرونده هسته ای ایران وضعیت جدیدی وجود ندارد چراکه اروپا و آمریکا باید نگاه خود را به توانایی های بومی آن کشور تغییر دهند. اشتیاق احمد گفت:ایران بارها موافقت خود را با پیشنهادهای کشورهای اروپایی اعلام کرده ازجمله تشکیل کنسرسیوم یا افزایش بازرسی ها وغیره اما مشی و روش آنها زورگویانه است و به نظر می رسد ایران نیز راه درست و منطقی را در مقابل این دسته ازکشورها اتخاذ کرده است. وی درپایان افزود:استفاده ازرویکرد زورمدارانه دربرابرایران که ازظرفیت های سرزمینی و انرژی و قدرت نرم افزاری سخت افزاری قابل توجهی برخوردار است نمی تواند مناسب باشد. آساق 235**
۰ نفر