نشست نمايندگان با وزيرنيرو دراهواز دستاورد خوبي بهمراه داشت

اهواز- رييس مجمع نمايندگان استان خوزستان درمجلس شوراي اسلامي نشست نمايندگان اين استان با وزيرنيرو براي بررسي مسايل آب خوزستان را مثبت ارزيابي كرد و گفت كه اين گفت وگو دستاورد خوبي بهمراه داشت .

شكرخدا موسوی درگفت وگو با ایرنا اظهارداشت : دراین نشست چند ساعته درخصوص پایین بودن سطح كیفی و كمی آب رودخانه های خوزستان ، پایین بودن دبی رودخانه ها همچنین بحث انتقال آب ازسرشاخه های رودخانه های خوزستان به سایرمناطق گفت وگو هایی بعمل آمد.

وی افزود: یكی از مطالبات مهم نمایندگان جلو گیری از اجرای طرح انتقال آب ازسرشاخه های خوزستان معروف به طرح بهشت آباد برای مصارف كشاورزی و صنعتی باتوجه به خشكسالی و كمبود منابع آب رودخانه های خوزستان بود.

شكرخدا موسوی افزود: ازوزیرنیرو درخواست گردید كه طرح بهشت آباد دوباره بررسی و تجدید نظرشود و اگر بناست ادامه یابد ، باید اول آب خوزستان تامین شود.

وی مدیریت برتوزیع آب شرب و كشاورزی دراستان خوزستان و نیز بررسی وضعیت طرح بزرگ آبرسانی خوزستان معروف به 'طرح غدیر' را ازدیگرموضوعات این نشست عنوان كرد .

شكرخدا موسوی افزود: طرح غدیر تقریبا به دلیل كمبود اعتبار و مواجه با مشكلات اداری ، نیمه متوقف بود كه دراین جلسه مقررگردید كه به مناقصه محدود گذاشته شود تا با شتاب ، درموعد مقرر به بهره برداری برسد.

به گفته وی بررسی انتقال آب شهرهای جنوب و شمال شهراستان خوزستان از سد كارون سه و تسریع درعملیات اجرایی آن ازدیگرموضوعات این نشست بود .

موسوی گفت : بحث آلودگی آب رود كارون و جداسازی فاضلاب از آب این رودخانه مطرح و مقررگردید كه با فروش مرحله دوم اوراق مشاركت كار دنبال گردد.

رییس مجمع نمایندگان استان خوزستان افزود: همچنین تقویت شبكه های آبیاری و زهكشی كه دراختیار وزارت نیرو است ، مطرح ومقرر گردید پیگیری و به سرانجام برسانند . تامین آب اراضی كشاورزی 550 هكتاری ، معروف به طرح مقام معظم رهبری درخوزستان نیز مطرح و مورد بررسی قرارگرفت .

رییس مجمع نمایندگان استان خوزستان گفت : تمام تصمیمات این جلسه پیرامون تسریع پروژه های مهم آبرسانی استان خوزستان و پیشگیری ازاجرای طرح آب بهشت آباد بود .

شكرخدا موسوی افزود: بنا شد كه دوهفته دیگر جلسه ای دراین زمینه با حضور استاندار و نمایندگان استان خوزستان درمجلس شورای اسلامی با وزیرنیرو درتهران برگزارشود .

وی برگزاری این نشست را كم سابقه خواند و افزود: مجمع نمایندگان استان خوزستان توانست وزیرنیرو و معاونین آن را برای بررسی مسایل آب خوزستان دراهواز گردهم آورد كه دستاورد خوبی نیز بهمراه داشت .

گفتنی است پنج شنبه نشستی با حضور وزیرنیرو ، نمایندگان ، استاندار خوزستان و مدیران عامل شركت های برق ،آب و فاضلاب درمحل استانداری خوزستان برگزارگردید.

642

سرخط اخبار استان‌ها