۱۶ مهر ۱۳۸۸، ۰:۰۱
کد خبر: 8036609
T T
۰ نفر
کویت بر نقش انجمن های خیریه در مبارزه علیه تررویسم تاکید کرد # خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/07/16 سیاسی.خارجی.کویت.ایران کویت- کویت با محکوم کردن فعالیت های تروریستی، افراط و خشونت گرایی، نقش انجمن های خیریه این کشور را مصونیت جوامع فقیر از کشیده شدن به سمت گروههای تروریستی با انگیزه فقر و نیازمندی دانست. به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری کویت، محمد عبدالله العتیقی دبیر دوم هیات دائمی کویت در سازمان ملل طی سخنانی در کمیته حقوقی مجمع عمومی، بر مخالفت دولت کویت با هرگونه نسبت دادن تروریسم به ادیان الهی که همواره به صلح، عدالت، آزادی و احترام به حقوق بشر دعوت می کنند تاکید کرد. وی همچنین خاطرنشان کرد که کویت از جمله کشورهای پیشتار در دعوت برای تقویت گفت و گو و تسامح میان تمدنها، فرهنک ها و ادیان مختلف و نیز حامی روش اعتدال و میانه روی و پرهیز از تعصب، افراط گرایی و تشویق به عدم تعرض به ادیان الهی و توهین به چهره های آنها بوده است. وی همچنین با اشاره به اقدامات کشورش در زمینه مبارزه با تروریسم نیز اظهارداشت: کویت قانون مقابله با پولشویی را به تصویب رسانده که مطابق با استانداردها و تعهدات بین المللی مصوب بانک جهانی در ارتباط با مبارزه با پولشویی و کمک به تروریسم و نظارت بر موسسات بانکی و پولی است. وی افزود: در کنار اینها اقدامات نظارتی نیز در ارتباط با ساماندهی جمع آوری کمکهای خیریه و تضمین عدم استفاده آنها در فعالیت های نامشروع تروریستی انجام شده است. العتیقی در این راستا گفت: انجمن های خیریه کویت در زمینه امور خیریه و ارایه کمک های بشردوستانه به گروههای فقیر و مصونیت آنها از کشیده شدن به دنبال گروههای تروریستی با خاطر فقر و گرسنگی پیشتار می باشد. **خاورم ;1184af**340**
۰ نفر