ايران شريك استراتژيك سازمان ملل در امر مبارزه با مواد مخدر است

تهران - رييس دفتر مقابله با مواد مخدر و جرايم سازمان ملل‌ متحد در تهران گفت:اين دفتر، ايران را به عنوان شريك استراتژيك خود در امر مبارزه با موادمخدر مي‌داند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا ، 'بنیو دلئو' روز سه شنبه در اجلاس بین المللی افسران رابط مبارزه با مواد مخدر در مجموعه فرهنگی شقایق تهران افزود:ایران در سه سال گذشته مقام اول در كشفیات مواد مخدر تریاك و هروئین را به خود اختصاص داده است.

وی گفت:باید نقش ایران در امر مبارزه با مواد مخدر از سوی كشورها به رسمیت شناخته شود.

این مقام مسوول در سازمان ملل افزود: سازمان ملل متحد عملیاتی به نام 'تارست' را طراحی كرده كه با هدف شناسایی و پیشگیری از انتقال پیش‌سازها به افغانستان انجام شده است.

دلئو ادامه داد:تولید كنندگان مواد مخدر با ورود پیش‌سازها به افغانستان،تریاك را به مرفین تبدیل می‌كنند.

وی خاطرنشان كرد:دفتر كنترل و مبارزه با موادمخدر و جرایم سازمان ملل تلاش دارد برای افغانستان و كشورهای همسایه آن شرایطی فراهم كند تا در مورد كشفیات و مواد پیش‌ ساز با هدف مبارزه ، اطلاعات لازم تبادل شود.

اجتمام **9022**1348**1580
۰ نفر