اشعار استاد حميد سبزواري توام با شور و شعور است

سبزوار- معاون استاندار و فرماندار سبزوار در پيامي به مناسبت برگزاري نكو داشت استاد حميد سبزواري گفت :استاد حميد سبزواري چهره نام آشناي ادبيات معاصر و شاعر متعهد انقلاب اسلامي ،در زمره معدود هنرمندان و شاعران ممتازي است كه شعرش توام با شور و شعور است .

به گزارش ایرنا،قاسم شعبانی عطار در این پیام افزود:اندیشه استاد حمید سبزواری آمیزه ای از ایمان و هنر متعهد،آثار فاخر و ارزشمند این شاعر توانا ،به ادبیات پایداری و شعر دفاع مقدس و انقلاب جان بخشید و به عنوان برگ زرینی از دفتر شعر پارسی ماندگار گشت .

وی افزود: بهره مندی از قریحه و ذوق سرشار شاعری و تعهد وی به مبانی اسلام و انقلاب باعث شد تا بهترین و شور انگیز ترین سروده های حماسی انقلاب را بسراید و هویت مبارزات مردمی ایران و فرازهای شكوهمند دفاع مقدس را در نظمی وزین و قالبی هنرمندانه تحسین بر انگیز ارائه نماید.

فرماندار سبزوار در این پیام گفته است :تا آنجا كه اشعارش گلواژه های موسیقی انقلاب شد و در هر كوی و برزن طنین انداز گشت .

شعبانی اظهار داشت :بر هیچ انسان آگاهی پوشیده نیست كه این شاعر شاخص و ماندگار انقلاب و از مفاخر برجسته فرهنگی و ادبی ایران ،به فرهنگ و ادب این سرزمین خدمتی شایان نمود و دردمندانه از ظلم و ظلمت رژیم شاهنشاهی و رنج های ملت انقلاب سرود و هیچ رویدادی در تاریخ انقلاب را فرو نگذاشت .

وی ادامه داد:مگر آن را به افسون قلم شاعرانه اش ،بر صحیفه انقلاب نگاشت و لاله های گلگون كفن انقلاب اسلامی را با شعر سرخ فام خویش تلالو و طراوت بخشید.

فرماندار سبزوار افزود :بی گمان حماسه های بزرگ انقلاب با اشعار حماسی حمید سبزواری در اذهان مردم جاوید خواهد ماند و تاریخ و فرهنگ ایران زمین و ادبیات انقلاب ، با آثار ارزشمند این هنرمند و شاعر پیشكسوت جلوه ای جاودانه خواهد یافت .

وی در پایان گفت :امید است كه مردم فهیم شهرستان و ملت انقلابی ایران از جانمایه های شعر متعهددانه ی این استاد فرزانه بهره ای وافر برند و یاد و خاطره انقلاب را با اشعار حماسی او جاودانه نگه دارند.

7499/659

سرخط اخبار استان‌ها