بازرسان آژانس انرژي اتمي,نگرش جانبدارانه درگزارش خودعليه ايران اتخاذكرده اند

اسلام آباد - نماينده پارلمان پاكستان ضمن دفاع از برنامه ھاي صلح آميز ھسته اي جمهوري اسلامي ايران گفت: انتقاد تهران از گزارش اخير آژانس بين المللي انرژي اتمي (IAEA) به دليل نگرش جانبدارانه بازرسان ھسته اي آژانس در تهيه اين گزارش، منطقي و جهان پسند بود.

"نصیر بھوتا" کارشناس ارشد مسائل حقوقی امروز چهارشنبه در گفت وگو با ایرنا، انتقاد مقام ایرانی از گزارش آژانس را محترمانه و واقعی توصیف و هرگونه توطئه غرب علیه برنامه های صلح آمیز هسته ای ایران را به شدت محکوم کرد و گفت: کشورهای غربی در تلاش برای لطمه زدن به پیشرفت و چهره مقبول ایران درجهان هستند.

وی تاکید کرد: این موضوع برای مسلمانان و کشورهای اسلامی بسیار دلگرم کننده است که امروز به رغم تحریم ھای غرب، پیشرفت و ترقی جمھوری اسلامی ایران در ھر زمینه ای ادامه دارد.

نصیر بھوتا توسعه و استفاده از برنامه ھای صلح آمیز ھسته ای را حق کاملا مشروع و مسلم ایران عنوان کرد.

این سیاستمدار پاکستانی با تایید صلح آمیز بودن توسعه برنامه ھای ھسته ای کشورمان، تاکید کرد: دولت ھای غربی باید به فشارھای بی اساس خود به جمھوری اسلامی ایران پایان دھند.

وی با رد سیاست دوگانه آژانس انرژی اتمی، گفت: اگر برخی کشورھای منطقه می توانند فعالیت ھای ھسته ای داشته باشند بدون تردید ایران نیز باید از این حق برخوردار باشد.

عضو ارشد حزب مسلم لیگ پاکستان شاخه "نواز" تاکید کرد: جمھوری اسلامی ایران توانست با استفاده از منابع بومی و ملی برنامه ھسته ای خود را توسعه دهد و این موضوع دستاورد بزرگی برای ایران در جهان تلقی می شود.

وی ادامه داد: ایران ھرگز تحت فشار و تھدیدھای نظامی، سیاستهای خود را کنار نمی گذارد.

نماینده پارلمان ملی پاکستان گفت: سخنان رییس سازمان انرژی اتمی ایران (AEOI) مبنی بر اینکه ایران بدنبال غنی سازی اورانیوم بیشتر از 20 درصد نیست، دلیل محکمی در خصوص مسالمت آمیز بودن و توسعه برنامه ھای ھسته ای جمھوری اسلامی ایران در امور صلح آمیز است.

فریدون عباسی رییس سازمان انرژی اتمی ایران در حاشیه پنجاه و ششمین کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی و پس از دیدار با ˈیوکیو آمانوˈ مدیرکل آژانس در جمع خبرنگاران سخن می گفت، با اشاره به دستاوردهای هسته ای ایران طی سال گذشته تصریح کرد که این دستاوردها به رغم تحریم هایی است که چند کشور غربی علیه ایران اعمال کرده و گمان می کنند که این تحریم ها فلج کننده است.

رییس سازمان انرژی اتمی ایران یادآور شد، ایران با توجه به تحریم ها نتوانست سوخت 20 درصد مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران را از بازار جهانی تهیه کند، بنابراین با همت متخصصان داخلی توانست با تغییر زنجیره های سانتریفیوژها، غنی سازی 20 درصد را انجام دهد و سوخت لازم راکتور تهران را تهیه کند.

برون مرزي **1575 **