۴ مرداد ۱۳۸۸، ۰:۰۱
کد خبر: 8024597
T T
۰ نفر
کمیته نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری گابن تشکیل شد # خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/05/04 سیاسی.گابن.انتخابات.نظارت تهران - مسئولان ؟ شخصیت ها و انجمن های مدنی گابن روز شنبه کمیته نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری این کشور موسوم به کمیته نظارت ملی دموکراسی تشکیل دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از لیبرویل ، یکی از فعالان مدنی در پایتخت گابن به خبرنگاران گفت: وظیفه کمیته نظارت ملی دموکراسی، نظارت کامل بر روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در گابن است. انتخابات ریاست جمهوری در گابن قرار است هشتم شهریور ماه ( سی ام اوت ) برگزار شود. وی با تاکید به اینکه ما وظیفه داریم نقش خود را برای برگزاری هر چه بهتر انتخابات ایفا کنیم ؟ آموزش ناظران در استان ها و نظارت دوره ای بر روند برگزاری انتخابات را از مهمترین وظایف کمیته نظارت ملی دمکراسی دانست. مبارزات انتخابات ریاست جمهوری در گابن از روز 24 مرداد ماه آغاز خواهد شد. شبد**مترجمام **2300**
۰ نفر