۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۲۴
کد خبر: 80181709
T T
۰ نفر
ارتقاي سلامت تك تك مردم از اهداف بزرگ طرح پزشك خانواده شهري است

مشهد- معاون بهداشتي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: ارتقاي سلامت تك تك مردم و آحاد جامعه از اهداف بزرگ طرح پزشك خانواده شهري است.

دكتر 'علیرضا مصداقی نیا' روز چهارشنبه در كنگره سراسری نقش پزشك خانواده در نظام سلامت در مشهد افزود: پزشك خانواده فقط به سلامتی یك فرد نمی نگرد بلكه علاوه بر بهبود بیماری با نگرش كل نگر ارتقای سلامت جامعه را مد نظر دارد.

وی با بیان اینكه اجرای طرح پزشك خانواده شهری نیازمند اصلاحاتی است، افزود: راه اندازی دوره های تخصصی پزشك خانواده و آموزش های تیم سلامت باید در كشور پیش بینی شود.

وی در ادامه خاطر نشان كرد: ما اگر پزشك خانواده ای داشته باشیم كه تنها مریض ببیند، تحول زیادی در سیستم بهداشت و درمانی ایجاد نخواهیم كرد بلكه باید به دنبال ارتقای سلامت جامعه از طریق ارتقای خدمات پیشگیری، بهداشتی و درمانی باشیم.

معاون وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی افزود: در سیستم فعلی ما منتظر می مانیم مردم بیمار شوند و بعد آنها را درمان می كنیم بلكه در طرح پزشك خانواده شهری، پزشك خانواده وظایف متعدد و گسترده ای نظیر درمان، مشاوره، آموزش و كنترل بیماریها را برعهده دارد.

مصداقی نیا گفت: فعالیت پزشك خانواده تكمیل كننده اقدامات شبكه بهداشتی و درمانی است و پزشك خانواده باید در جایگاهی قرار گیرد تا خدمات این شبكه را كامل كند.

7487/659/330
۰ نفر