۱۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۲۰
کد خبر: 80160359
T T
۰ نفر
آذربايجان غربي رتبه نخست كشور را در ارزيابي عملكرد موسسات كارآموزي كسب كرد

اروميه - مديركل آموزش فني و حرفه اي آذربايجان غربي گفت: اين استان در ارزيابي عملكرد موسسات كارآموزي و آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد كشور، رتبه نخست كشور را به خود اختصاص يافت.

حمیدرضا خانپور روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: با در نظر گرفتن شاخصها و تلاش همكاران در اداره موسسات كارآموزی و مشاركتهای مردمی و آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد در ارزیابی شاخصهای به عمل آمده در سطح كشور در زمینه های آموزشی، آموزش مدیران و مربیان آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد و استقرار سیستم پورتال، مؤسسات كارآموزی و آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد آذربایجان غربی رتبه نخست سال 1390 را در ارزیابی عملكرد به خود اختصاص دادند.

وی اظهار كرد: تعیین شاخص برای ارزیابی عملكرد آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد و اعطای درجه به آنها برحسب میزان انطباق شرایط آنها با شاخص های مدیریتی، آموزشی و زیربنایی تعیین شده است.

خانپور از رشد 26 درصدی میزان آموزش و مهارت در سال 90 خبر داد و گفت: در سال گذشته 400 آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد، تعداد 38 هزار و 711 نفر را تحت پوشش دوره های مهارتی قرار داده اند.

7126/581/د