در هيچ دوره اي به اندازه دولت نهم و دهم به بخش كشاورزي توجه نشده است

اروميه - رئيس سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان غربي با عنوان اينكه در هيچ دوره اي به اندازه دولت نهم و دهم به بخش كشاورزي توجه نشده است گفت: كشاورزان و بهره برداران بخش كشاورزي نيز به واسطه همين توجه، مراتب تشكر و قدرداني خود را از رئيس جمهوري اعلام مي كنند.

محمدرضا اصغری روز شنبه در جلسه شورای اداری آذربایجان غربی افزود: آذربایجان غربی با داشتن یك میلیون هكتار زمین زراعی و شش میلیون تن محصولات كشاورزی دارای مزیت های زیادی در بخش كشاورزی است.

وی اضافه كرد: به منظور بهره وری هر چه بیشتر و حمایت از تولید داخلی كارگروه توسعه كشاورزی از سال 89 در استان آغاز به كار كرده و برای تامین نیازهای اعتباری طرح های مصوب این كارگروه دو هزارو 610 میلیارد ریال تخصیص یافته كه با جذب این اعتبارات بخش كشاورزی استان می تواند علاوه بر افزایش تولید زمینه های اشتغال زیادی را در این بخش را فراهم كند.

اضغری یاد آور شد: با افزایش حمایت های دولتی از بخش كشاورزی، سرمایه گذاری های بخش خصوصی نیز در این بخش از افزایش قابل ملاحظه ای برخوردار شده به نحوه كه حجم سرمایه گذاری های انجام گرفته سال 90 در بخش كشاورزی نزدیك به سه برابر سال قبل است.

وی گفت: سال 89 در مجموع یكهزارو 200 میلیارد ریال در بخش كشاوری استان سرمایه گذاری شده بود كه این میزان در سال 90 از مرز سه هزارو 500 میلیارد ریال فراتر رفته است.

اصغری افزود: با افزایش چهار برابری اعتبارات ملی بخش كشاورزی ، اعتبارات بخش كشاورزی استان نیز از شش درصد كل اعتبارات استان در سال 89 به هشت درصد در سال 90 افزایش یافته كه نشانگر توجه ویژه مدیریت استان به بخش كشاورزی است.

وی بخش كشاورزی را یكی از مهمترین ظرفیت های استان برای ایجاد اشتغال مولد و پایدار دانست و اظهار كرد: پارسال در این بخش برای 14 هزار نفر زمینه اشتغال فراهم شده و این روند با توجه به ظرفیت های بالای كشاورزی استان امسال نیز ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان جهاد كشاورزی آذربایجان غربی، اجرای طرح های آموزشی و ترویجی، خرید و نصب 30 دستگاه سامانه ضد تگرگ در استان، ساماندهی بازار سیب تشكیل كانون هماهنگی دانش سیب را از طرح هایی عنوان كرد كه در جهت توسعه و اقتصادی شدن بخش كشاورزی انجام گرفته است.

583