۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۵۱
کد خبر: 80153029
T T
۰ نفر
پدرم مي خواست با درج اشتباه نشاني منزل، چك ها را وصول كنم

تهران- 'ن.خ' يكي از متهمان پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران گفت: پدرم از من مي خواست هنگام وصول چك ها ،نشاني كوچه و شماره پلاك منزل را اشتباهي بنويسم.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، 'ن.خ' امروز شنبه در سومین جلسه محاكمه متهمان پرونده اختلاس از شركت بیمه ایران در شعبه 76دادگاه كیفری استان تهران به ریاست قاضی 'سیامك مدیر خراسانی' بابیان اینكه اتهام معاونت در اختلاس توام با جعل را قبول ندارم افزود: جك ها را پدرم به خانه می آورد واز من می خواست به بانك بروم و آنها را وصول كنم.

این متهم كه فرزند آقای 'خ' از دیگر متهمان پرونده اختلاس از شركت بیمه ایران محسوب می شود در پاسخ به سوال قاضی مدیر خراسانی مبنی براینكه چك ها در وجه شما صادر شده بود یا خیرگفت: اینكه چك ها به نام من بود یا خیر به درستی به خاطر ندارم اما فكر كنم چك ها در وجه من باشد.

'ن.خ' با بیان اینكه از جریان اختلاس هیچگونه اطلاعی نداشتم افزود:كارهای بانكی پدرم را من انجام می دادم.

این متهم در پاسخ به سوال نماینده دادستان تهران مبنی بر اینكه اظهارات خویش در مرحله تحقیقات مقدماتی را قبول دارد؟ گفت:بین دستگیری آقای ' ه' و پدر ده روز فاصله افتاد كه در این ایام پدرم از من خواست كه اگر مسئول شد چك ها را به چه كسی می داده است بگویم ' الف' و آقای 'ف' كه می خواستم امروز در دادگاه به این مسئله اشاره كنم.

وی در پاسخ به اینكه آیا شما آقای 'الف' را می شناسی گفت: از طریق آقای'ه' كه شوهر عمه ام است و با آقای 'الف' رفت و آمد داشته است آقای 'الف' را تا حدودی می شناسم و در این رفت وآمدها یك تا دو بار نیز دیده ام.

قاضی مدیر خراسانی از خانم 'ز.ت' یكی دیگر از متهمان این پرونده خواست تا در جایگاه حاضر شود و از اتهامات خود دفاع كند كه به دلیل عدم حضور متهم ،وكیل مدافع وی برای دفاع از اتهامات در جایگاه حاضر شد.

نماینده دادستان تهران نیز در قرائت كیفرخواست 'ز.ت' معاونت در اختلاس توام با جعل و تسكیل شبكه جند نفری و وصول یه فقره چك به مبلغ 687میلیون 414هزار ریالی را از اتهامات وی عنوان كرد.

وكیل مدافع'ز.ت'در دفاع از موكل خود گفت: موكل من برخلاف اطلاعات موجود در كیفر خواستی كه به آن اشاره شده است از همان مراحل ابتدایی تا كنون اظهار بی اطلاعی كرده است.

وكیل مدافع این متهم ادامه داد:موكلم تنها دو فقره چك را نقد كرده و از چك سوم كه در كیفر خواست به آن اشاره شده است از همان مراحل ابتدایی تاكنون اظهار بی اطلاعی كرده است.

در ادامه سومین جلسه محاكمه متهمان پرونده بیمه ایران ' م .ف' كه در كیفرخواست صادر شده از سوی دادستان تهران به معاونت در اختلاس توام با جعل و تشكیل شبكه چند نفری و وصول 4 فقره چك به مبلغ 680 میلیون 925 هزار ریال متهم است گفت: اتهامات مطرح شده در كیفر خواست را به هیچ وجه قبول ندارم و تنها 4 فقره چك را از 'الف' گرفته و نقد كرده ام این متهم با بیان اینكه هیج گونه وجهی بابت وصول چك ها دریافت نكرده است افزود:4فقره در وجه من بود كه بنا به درخواست آقای 'الف' چك ها را نقد می كردم.

اجتمام***9140***7263