۳ خرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۰۷
کد خبر: 80148815
T T
۰ نفر
حملات جنگندہ ھاي پاكستاني 12 شبه نظامي را به كام مرگ فرستاد

اسلام آباد - منابع خبري پاكستان امروز چهارشنبه گزارش دادند: حمله جنگندہ ھاي نيروي ھوايي اين كشور به مخفيگاه ھاي شبه نظاميان در منطقه قبيله اي اوراكزايي در شمال غربي كشور، دست كم 12 شبه نظامي را به ھلاكت رساند.

به گزارش ایرنا به نقل از منابع محلی، تعدادی از شبه نظامیان نیز در حملات ھوایی جنگندہ ھای پاكستانی به چھار مخفیگاہ آنان در این منطقه زخمی شدند.

نیروھای امنیتی پاكستان با استفادہ از حملات ھوایی، مخفیگاه ھای شبه نظامیان را در بخش ھای 'ماموزیی'، 'سما بازار' و 'منظر تاپ' در منطقه قبیله ای اوراكزایی ھدف قرار دادہ و منھدم كردند.

آمار تلفات بیان شدہ در گزارش منابع محلی تاكنون به طور رسمی از سوی هیچ نهاد دولتی تایید نشدہ است.

منطقه قبیله ای اوراكزایی یكی از مناطق قبایلی پاكستان است كه ھیچ نقطه مرزی مشتركی با افغانستان ندارد و پیشتر دژ مستحكم ‘تحریك طالبان پاكستان’ (TTP) به شمار می رود.

مقامات امنیتی می گویند: ارتش در پاكسازی بسیاری از مناطق از وجود شبه نظامیان طالبان موفق بودہ اما ھنوز شبه نظامیان در مناطق دور افتادہ به اقدامات خود ادامه می دھند.

این مقامات افزودند: شبه نظامیان در وزیرستان جنوبی به دلیل عملیات نظامی ارتش پاكستان، خود را به منطقه قبیله اوراكزایی رساندہ اند.

به گزارش رسانه های محلی بسیاری از فرماندھان ارشد تحریك طالبان پس از عملیات ارتش در سال 2009، از مناطق قبایلی و وزیرستان جنوبی در پاكستان به مناطق كوهستانی افغانستان متواری شده اند.

منطقه قبیله ای اوراكزایی پیش از فعالیت ھای طالبان نسبتا آرام بود.

طالبان محلی مستقر در این منطقه به كشتن صدھا نفر از مردم بیگناہ و انجام حملات متعدد علیه جمعیت شیعه و ریش سفیدان و روسای این قبایل متهم هستند كه حامی دولتند.

قبایل محلی نیز با پشتیبانی از نیروھای امنیتی پاكستان با ایجاد لشكری متشكل از شبه نظامیان خصوصی با طالبان مستقر در این منطقه مبارزہ می كنند.

آساق ** 1095**2047**
۰ نفر