۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۳:۴۱
کد خبر: 80140253
T T
۰ نفر
گزارش كميسيون تلفيق مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص لايحه بودجه سال 91

تهران - كميسيون تلفيق دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام گزارشي با عنوان 'بررسي و تحليلي بر لايحه بودجه سال 91 كل كشور' منتشر كرد.

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام ، در این گزارش به كاركردهای بودجه ، ماهیت بودجه ریزی عمومی ، انواع شیوه های بودجه ریزی، تركیب بودجه كل كشور، اسناد بالا دستی ناظر بر نحوه تنظیم بودجه ، ارزیابی تغییرات در سهم های بودجه لایحه 1391 ، تغییر سهم امور چهارگانه در بودجه ، مهمترین ابهامات و چالش های لایحه ، ارزیابی تحقق سیاست های كلی برنامه پنجم توسعه ، انطباق لایحه بودجه 1391 با قانون اجرای سیاست های كلی اصل 44 و نقد و ارزیابی لایحه بودجه 1391 پرداخته شده است.

در بخشی از این گزارش آمده است: تصمیم راجع به تخصیص منابع در بخش عمومی ممكن است با راهنمایی تحلیل های فنی و اقتصادی انجام پذیرد ولی در فرایندی سیاسی اتخاذ می شوند كه تحلیل فنی و اصول اقتصادی تنها یكی از ملاحظات است. بنابراین برای حل مسئله بودجه ریزی چارچوب گسترده تری برای تحلیل مخارج عمومی لازم است كه متضمن ملاحظات نهادی و حكمرانی باشد و بر روابط میان و درون نهادها و دستگاه های دولتی ، انگیزه هایی كه ساختارهای نهادی ایجاد می كنند و نیز بر پیامدهای آنها برای رفتارهای بودجه ای تاكید كند.

سیام**7378*
۰ نفر