منتخب مردم قزوين، آبيك و البرز در مجلس نهم با بيان اينكه در حال حاضر خيلي از واحدهاي توليدي با ظرفيت كامل مشغول به فعاليت نيستند، گفت: تلاش براي تكميل اين ظرفيت ها گام مهمي براي توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني است.

به گزارش ایرنا، 'داوود محمدی' روز یكشنبه در جمع اعضای كانون هماهنگی شوراهای اسلامی كار و تشكلات كارگری استان قزوین، نیروی كار را یكی از مهمترین ظرفیت ها در بخش تولید دانست و افزود: همان طور كه برای ایجاد فرصت های شغلی تلاش می شود باید به حفظ و تثبیت اشتغال موجود نیز توجه شود.

وی، حمایت و تشویق كارآفرینان را از وظایف مسوولین اجرایی كشور دانست و گفت: برای تحقق پیام نوروزی مقام معظم رهبری باید حمایت از كارآفرینان و تلاش برای جذب سرمایه گذاری با جدیت بیشتری دنبال شود.

محمدی خاطرنشان كرد: برای حمایت از تولید ملی، پرداخت سهم صنعت از اجرای قانون هدفمند كردن یارانه ها باید مورد توجه قرار گیرد.

وی، واردات كالاهای بی كیفیت خارجی كه تولید مشابه داخلی دارد را مشكلی برای صنعت كشور دانست و گفت: برای حمایت از تولید ملی باید تعرفه واردات افزایش و تعرفه صادرات كاهش پیدا كند تا سرمایه گذاران داخلی اقبال بیشتری به فعالیت در حوزه تولید داشته باشند.

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینكه رفع مسایل و مشكلات كارگری استان را دغدغه همه مسوولین اجرایی و نمایندگان دانست و اظهار كرد: عزم ما به عنوان منتخبین مردم، حل مسایل و مشكلات اقشار مختلف بویژه قشر زحمتكش و پرتلاش كارگر می باشد.

منتخب مردم قزوین، آبیك و البرز در مجلس نهم، پرداخت معوقه ها، انجام قانون بازنشستگی پیش از موعد، افزایش حقوق مطابق با تورم، دریافت سهام عدالت، اجرای كامل طرح طبقه بندی مشاغل و ساماندهی وضعیت كارگران قراردادی را از جمله مطالبات مهم كارگران استان برشمرد و گفت: باید با همفكری و ایجاد تعامل بین بخشی و پیگیری مناسب از مسوولین كشوری،بخش زیادی از مطالبات و خواسته های جامعه كارگری قزوین را محقق كرد.

7392/ 614/ 1644