۲ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۲:۵۷
کد خبر: 80089240
T T
۰ نفر

مسوول اداره دارو، درمان و امور آزمايشگاه هاي اداره كل دامپزشكي جنوب كرمان گفت: از سال 86 تا 90 مراكز خصوصي دامپزشكي در جنوب كرمان 157 درصد رشد داشته است.

' اكرم بحرینی پور' روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این مراكز شامل داروخانه، اشتغال به امور درمانی و مراكز مایه كوبی دامپزشكی است.

وی با بیان این كه این اداره كل از فعالیت دانش آموختگان رشته های دامپزشكی در مناطق محروم استقبال می كند، تصریح كرد: در زمان حاضر شهرستان قلعه گنج فاقد مراكز خصوصی خدمات دامپزشكی است و در شهرستانهای منوجان و فاریاب نیز فقط داروخانه وجود دارد كه دانش آموختگان دامپزشكی علاقه مند به تاسیس مراكز خدمات دامپزشكی در این دو شهرستان می توانند تقاضای خود را به شبكه دامپزشكی شهرستان های مربوط تحویل دهند.

بحرینی پور، خاطرنشان كرد: در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی در زمینه واگذاری امور دولتی به بخش خصوصی، ظرفیت سازی، حمایت های اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری، از بدو تاسیس این اداره كل تا پایان سال 90 تعداد داروخانه های منطقه از پنج باب به هفت باب، تعداد مراكز اشتغال به امور درمانی از یك واحد به شش واحد و تعداد مراكز مایه كوبی از یك مركز به پنج مركز افزایش یافته است.

وی افزود: در زمان حاضر 18 مركز خصوصی خدمات دامپزشكی در منطقه فعال است كه با افزایش این مراكز كنترل، پیشگیری و مبارزه با بیماری های دام، طیور و زنبور عسل به نحو مطلوب فراهم شده است.

به گزارش ایرنا، اداره كل دامپزشكی جنوب كرمان در سال 1386 راه اندازی شده است.ك/3

7444/8154/2624