۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۰:۰۱
کد خبر: 8007625
T T
۰ نفر
کفیل سفارت ایران در ایتالیا: ایران خواهان اصلاح نظام بین الملل برپایه عدالت است # خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/02/02 سیاسی.ایتالیا.نشست.همایش رم -فریدون حق بین کفیل سفارت جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا با نامطلوب خواندن وضع موجود نظام بین المللی گفت: ایران اسلامی براساس مبانی عدالت، خواهان انجام اصلاحات اساسی در نظام بین المللی است. به گزارش روزچهارشنبه ایرنا، حق بین که درنشست مشترک موسسه ایتالیایی آسیا - مدیترانه سخن می گفت موقعیت ژئوپلیتک ایران درجهان درحال تغییر، ساختار درحال تحول نظام بین الملل و تحولات شگرف ایران پس از انقلاب اسلامی را سه حوزه اصلی خواند که بر دینامیسم گفتمان بین غرب و ایران اثرگذار است. وی اظهار داشت: در موقعیت ژئوپلتیکی ایران مولفه هایی نظیرمنابع عظیم انرژی منطقه، موقعیت استرتژیک خلیج فارس، افول قدرت های سابق و پیدایش قدرت های جدید درصحنه و نیز واقع شدن ایران به عنوان حلقه مرکزی ارتباطات میان عناصر ژئوپلتیک موثردرسرنوشت دنیا سبب شده تا جایگاه ایران درمعادلات منطقه ای و بین المللی موثر باشد. کفیل سفارت جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: این مولفه ها سبب شده تا درهرنوع گفتمان سرنوشت تحولات نظام بین الملل منوط به ایران باشد بنابراین توجه به این واقعیت درگفتمان نظام بین الملل ضروری است. وی موقعیت ژئواستراتژیک و ژئو اقتصادی ایران درمنطقه را یکی از شرایط ممتاز کشور مان بر شمرد که این شرایط ممتاز باید در دینامیسم گفتمان غرب با ایران به طور ویژه نگریسته شود. وی ادامه داد :هراتفاقی که درایران اسلامی به عنوان مرکزحلقه جغرافیایی منطقه روی دهد می تواند برتحولات جهانی و سرنوشت دنیا تاثیربگذارد بنابراین عقل ومنطق صحیح حکم می کند که راجع به ایران ومنطقه با آگاهی و درایت کامل عمل شود. حق بین با اشاره به ساختار درحال تحول نظام بین الملل به عنوان یکی دیگر از حوزه های اصلی که باید درگفتمان غرب با ایران مورد توجه قرار گیرد، افزود : برخورد نظام بین الملل درحال تحول با ایران خواستار اصلاح این نظام باید براساس احترام باشد. وی افزود : گفت وگوی بین غرب و ایران در زمینه حقوق بین الملل و نظام قانونی بین الملل مستلزم رعایت الزامات گفتمان براساس حسن نیت و رویکرد مثبت به سوی دستاوردهای حقوقی ناشی ازشکست ها و رنج های تاریخی بشری است که لازمه آن فاصله گرفتن از اعمال زور و رویکرد به سوی عدالت است وبه عبارت دیگرعدالت که لازمه ذاتی هر نوع نظام حقوقی است باید جایگزین زورمدارای و قدرت شود. وی همچنین با اشاره به تاریخچه حرکت های اصلاحطلبانه دربرخورد با نظام بین المللی ،گفت: سیستم بین المللی دچار اشکالات اساسی است که دربخشی ازسخنان احمدی نژاد رییس جمهوری ایران در ژنو نیزبه آن اشاره شد. وی افزود: اعمال معیارهای دوگانه در تمامی سطوح و شئون حیات بین المللی از مصادیق بارز وضع نابسامان کنونی نطام بین المللی است که ادبیات سیاسی بین المللی را نیزتحت تاثیرقرارداده که به عنوان نمونه درسخنان رییس جمهوری ایران دراجلاس دوربان 2 به یکسان دانستن تولید سلاح اتمی و بهره برداری از انرژی صلح آمیز اتمی ازسوی نظام بین المللی مورد اشاره قرار گرفته ست. حق بین افزود: اصولا قدرت های حاکم دراموردنیا (قدرت های برتراقتصادی و تکنولوژی ) همواره به دنبال حفظ وضع موجود هستند و اگر دنیا به دودسته موافق و منتقد وضع موجود تقسیم شود به طورقطع ایران درصف منتقدین وضع موجود قرار دارد. وی افزود: روند غالب در دنیا باتوجه به توسعه ارتباطات مادی ومعنوی بشر به سمت جهانی شدن است اما این رویکرد با گرایشهای یکجانبه گرایی یا ایجاد تک قطبی قدرت و تحمیل آن بر سایرین ممکن نیست. دیکتاتوری درنظام بین المللی جای ندارد زیرا جامعه جهانی ماهیتا تکثرا گرا است و جهانی شدن بدون احترام به فرهنک ها و تمدن های دیگر نیز ممکن نخواهد بود. انتخاب اوباما به عنوان رییس جمهوری آآمریکا ناشی از درک نیاز بنیادین تغییر در سیاستها و رفتار این کشور در داخل و خارج بوده است . ایران نیز همانند بسیاری از کشورها با این تحول جدید امیدوارانه برخورد کرده و درعین حال معتقد است با توجه به اهمیت موضوع باید به آن باید با دقت نگاه شود. اگرچه روی کارآمدن اوباما منجربه تغییر ادبیات دولت آمریکا در برخورد با مسایل مختلف از جمله ایران شده است اما این تغییر وقتی واقعی است که در سیاستگذاری و رفتار واشنگتن نیز مشاهده شود. روی کار آمدن اوباما محصول درک نیاز تغییر درسیاست های آمریکا بوده که البته این نیازدرداخل وخارج این کشور احساس می شد و دراستقبال از این تغییر احمدی نژاد به عنوان نخستین رییس جمهوری انقلاب اسلامی ایران برای اوباما پیام تبریک صادقانه و صمیمانه ارسال کرد اما اوباما در پیام تبریک نوروزی برای دولت و مردم ایران فرصت تکرار اتهامات گذشته علیه ایران را ازدست نداده است. کسانی که به اوباما مشورت می دهند همچنان باهمان معیارهای گذشته تلاش دارند سیاست خارجی آمریکا را درمسیر قبلی هدایت کنند که این کمکی به اصلاح وضع موجود در دنیا نمی کند. حق بین همچنین دربخش دیگری ازسخنان خود به لزوم برخورداری سیاستمداران از منطق صحیح اشاره کرد و افزود:بدون اطلاعات ومنطق صحیح امکان گفت وگوی درست که درخدمت ملت ها باشد بوجود نخواهد آمد و استفاده برخی از سیاستمداران ازمطالب جراید و روزنامه ها که بدون اطلاعات کامل نیز صورت می گیرد، نتیجه و برداشت صحیحی در پی نخواهد داشت. وی همچنین درباره روابط تهران و رم گفت: ایتالیا از ظرفیت های خوبی برای همکاری جهت تغییر شرایط از وضع نامطلوب کنونی به سوی شرایط بهتربا ایران برخوردار است و این می تواند درعرصه های مختلف به صورت دوجانبه و چند جانبه اتفاق افتد و به نظر می رسد جامعه سیاسی ایتالیا ودولت نیزاین واقعیت را درک کردند. حق بین اظهار امیدواری کرد که با فاصله گرفتن ازپیشداوری واطلاعات ناصحیح، دولت ایتالیا بتواند نقش موثر خود را به عنوان یکی ازکشورهای مهم اروپایی ایفا کند . وی افزود: ایران واقعیت جدیدی است که افکار عمومی این بخش دنیا نیازمند شناخت مجدد آن است. ایران با ظرفیت های قابل توجه علمی، فنی و مردم سالاری و اقتصاد پویا و بالنده موفق شده به تنهایی برغم تحریم های سنگین راه دشوار توسعه راهموار کند واین واقعیت جدید باید در تنظیم هر نوع روابط دوجانبه و چند جانبه در نظرگرفته شود. کفیل سفارت جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا خاطرنشان کرد : ایران مصمم است از ظرفیت های خود در مسیر توسعه صلح و ثبات درمنطقه خاورمیانه و افغانستان استفاده کند و درهرنوع گفتمان غرب با ایران باید توانمندی و پیشرفت ها، مردمسالاری، هویت ملی، عدالت و صلح طلبی ایران مد نظر قرار گیرد. دراین نشست برخی از شخصیت های شرکت کننده ایتالیایی نیز در مطالبی درخصوص مسایل دو جانبه، توسعه بیشتر مناسبات دوکشور و حضور فعالتر ایران برای همکاری در زمینه ایجادامنیت درافغانستان به عنوان کشور قدرتمند منطقه تاکید کردند. اروپام / 2171 / 1516**1440**1064
۰ نفر

سرخط اخبار جهان