تهران- ' سعيد جليلي ' نماينده مقام معظم رهبري و دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران در نامه اي كه امروز ( چهارشنبه) به دفتر' كاترين اشتون' ارسال شد از اراده سياسي 1+ 5 براي بازگشت به ميز مذاكره و تمركز بر اهداف مشترك استقبال و بر تماس نمايندگان دو طرف براي تعيين زمان و مكان دور جديد گفت وگوها تاكيد كرد.

به گزارش ایرنا به نقل از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، جلیلی درپاسخ به نامه اشتون با تاكید بر لزوم انجام گفت وگوهای سازنده، جدی و بدون پیش شرط با هدف تحقق همكاری های پایدار تاكید كرده است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی تصریح كرده است كه از موضع مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مبنی بر احترام به حقوق جمهوری اسلامی ایران در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای طبق معاهده NPT استقبال می كند.

وی با اشاره به مفاد نامه ماه گذشته خود بار دیگر خاطرنشان كرده است كه برخورد سازنده می تواند روندی پایدار و رو به جلو در مسیر گفت وگوها پدیدار سازد.

جلیلی در این نامه همچنین آورده است كه نمایندگان دو طرف برای تعیین زمان و مكان دور جدید گفت وگوها با یكدیگر در تماس باشند.

سیام
۰ نفر