۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۲۸
کد خبر: 80038844
T T
۰ نفر

اراك- مرحله سوم اطلس جامع نظام آموزش عالي استان مركزي روز سه شنبه در مراسمي در اراك رونمايي شد.

به گزارش ایرنا، مدیر كل دفتر امور اجتماعی استانداری مركزی درحاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران گفت: آموزش در مفهوم عام آن موثرترین ابزار راهبردی برای مقابله با چالش های اجتماعی و فرهنگی و دستیابی به تعالی و پیشرفت است.

'غلامرضا فتح آبادی' افزود: نظام آموزش عالی ركن مهم پرورش انسان های متخصص و ماهر است وباید در اشاعه خردورزی و دانایی محوری همگام با سیاست های توسعه پایدار، برنامه ریزی و راهبری شود.

وی بیان كرد: 'اطلس جامع نظام آموزش عالی' استان به دلیل اهمیت و جایگاه ارزشمند مراكز آموزش عالی در تامین و تربیت نیروی انسانی كارآمد برای نظام اجرایی و مدیریتی، ترسیم اهداف و راهبردهای توسعه نظام آموزش عالی استان، ساماندهی آمار و اطلاعات و انسجام تولید علم و ثروت اجرا شده است.

مدیركل دفتر امور اجتماعی استانداری مركزی ادامه داد: برای تدوین این سند چهار ماه كار شبانه روزی در قالب 812 نفر ساعت انجام شده و تمام این سند توسط ظرفیت های كارشناسی این دفتر صورت گرفته است.

فتح آبادی اظهار كرد: اطلاعات اولیه این سند در قالب 60 شاخص از 78 مركز آموزش عالی استان گردآوری و سپس در محیط نرم افزاری GIS در قالب 590 صفحه پردازش و تدوین شده است.

وی تاكید كرد: بر اساس این طرح، استان مركزی دارای 78 مركز آموزش عالی است كه از این تعداد 12 مركز دولتی، 13 مركز پیام نور، 23 مركز علمی - كاربردی، 19 مركز آزاد اسلامی و 11 مركز غیرانتفاعی است.

مدیركل دفتر امور اجتماعی استانداری مركزی اضافه كرد: تعداد كل دانشجویان این استان 128 هزار و 269 نفر است كه از این تعداد 13 درصد در دانشگاه های سراسری، 26 درصد در واحدهای پیام نور، 7/8 درصد در مراكز علمی - كاربردی، 8/45درصد در واحدهای آزاد اسلامی و 7/6 درصد در مراكز غیر انتفاعی به تحصیل مشغولند.

فتح آبادی تصریح كرد: از تعداد كل دانشجویان، 60 هزار و 667 نفر معادل 47 درصد دختر و 67 هزار و 602 نفر معادل 53 درصد پسر هستند.

وی عنوان كرد: 9/3 درصد از دانشجویان این استان در شهرستان آشتیان، 61/39 درصد در شهرستان اراك، 3/5 درصد در شهرستان تفرش، 66/6 درصد در شهرستان خمین، 25 صدم درصد در شهرستان خنداب، هفت درصد در شهرستان دلیجان، 61/1 درصد در شهرستان زرندیه، 67/21 درصد در شهرستان ساوه، 97/3 درصد در شهرستان شازند، 21/4 درصد در شهرستان فراهان، 87/1 درصد در شهرستان كمیجان و 97/4 درصد در شهرستان محلات تحصیل می كنند.

مدیركل دفتر امور اجتماعی استانداری مركزی افزود: 80 هزار و 817 نفر از دانشجویان این استان معادل 63 درصد بومی و 47 هزار و 452 نفر معادل 37 درصد غیر بومی هستند.

فتح آبادی یاد آور شد: در مقایسه آمار این شاخص با سال گذشته، آمار دانشجویان بومی استان در سال جاری 8/13 درصد معادل 9 هزار و 812 نفر افزایش داشته و تعداد دانشجویان غیر بومی 56/3 درصد معادل یكهزار و 765 نفر كاهش داشته است.

وی، تعداد كل اساتید در سطح مراكز آموزش عالی استان مركزی را هفت هزار و 715 نفر اعلام كرد و گفت: نسبت استاد به دانشجو در این استان یك به 17 نفر است.

مدیركل دفتر امور اجتماعی استانداری مركزی ادامه داد: 3/38 درصد دانشجویان این استان معادل 49 هزار و 103 نفر در گروه آموزشی علوم انسانی، هشت درصد معادل 10 هزار و 442 نفر در گروه آموزشی علوم پایه، سه درصد معادل سه هزار و 938 نفر در گروه آموزشی علوم پزشكی، 2/5 درصد معادل شش هزار و 582 نفر در گروه آموزشی علوم كشاورزی، دو درصد معادل دو هزار و 843 نفر در گروه آموزشی هنر، 42 درصد معادل 53 هزار و 692 نفر در گروه آموزشی فنی و مهندسی و 5/1 درصد معادل یكهزار و 669 نفر در گروه آموزشی زبان تحصیل می كنند.

فتح آبادی عنوان كرد: در مراكز آموزش عالی این استان 412 تشكل وجود دارد كه از این تعداد، 244 تشكل علمی، 88 تشكل فرهنگی، هفت تشكل سیاسی، چهار تشكل صنفی و 69 تشكل بسیجی است.ك/3

7108/559

سرخط اخبار استان‌ها