۲۳ اسفند ۱۳۸۹، ۰:۰۱
کد خبر: 8000822
T T
۰ نفر

رییس شاخه جوانان انجمن اسلامی چین:

۲۳ اسفند ۱۳۸۹، ۰:۰۱
کد خبر: 8000822
رییس شاخه جوانان انجمن اسلامی چین: آمریکا حقوق بشر را در عراق ، افغانستان و فلسطین به مسلخ برد ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/12/23 سیاسی.چین.حقوق بشر.آمریکا پکن - ابراهیمرییس شاخه جوانان انجمن اسلامی چین معتقد است : آمریکایی ها برغم شعارهای دروغینی که در دفاع از حقوق بشرمطرح می کنند،حقوق بشر را در کشورهای عراق، افغانستان و فلسطین به مسلخ بردند.
وی روزدوشنبه درگفت وگوی اختصاصی باخبرنگار ایرنا درپکن اظهار داشت: رفتار آمریکا درموضوع حقوق بشر، رفتاری توام با استانداردهای دوگانه است.
وی گفت: به عنوان مثال آمریکا ازآنچه که نقض حقوق بشردرکشورهای اسلامی نظیر ایران و یا کشورهای غیراسلامی نظیر چین مطرح می کند، انتقاد دارد و این درحالی است که در برابر نقض گسترده حقوق بشر درجوامع غربی و همپیمانان واشنگتن مهر خاموشی برلب زده است.
مسئول شاخه جوانان انجمن اسلامی چین با انتقاد از سکوت جامعه جهانی و بویژه کشورهای مدعی مدافع حقوق بشر از کشتار و نسل کشی آمریکایی ها درعراق وافغانستان گفت: سیاست های دروغین آمریکا درموضوعاتی نظیر حقوق بشر برای همگان روشن شده است.
وی گفت: اصولا برای آمریکا حقوق بشرمطرح نیست. آمریکا به کشورهای دوست خود احترام می گذارد تا منافع خود را تامین کنند و به محض اینکه منافع خود را در کشوری مانند چین و یا در برخی کشورهای عربی درخطر ببیند از ابزاری به نام حقوق بشر استفاده می کنند.
وی گفت: این درحالی است که آمریکا به نقض حقوق بشر در بسیاری از کشورهای همپیمان خود توجهی نمی کند.
ابراهیمخاطرنشان کرد:آمریکا به بهانه حقوق بشر وبا چشم پوشی ازهمه ارزش های فرهنگی در کشورهای اسلامی، سعی در ایجاد ناامنی درعراق و افغانستان دارد تا به منافع نامشروع خود برسد.
آساق ** 275 ** 1064 شماره 055 ساعت 10:01 تمام
۰ نفر

سرخط اخبار جهان