۱ اسفند ۱۳۸۹، ۰:۰۱
کد خبر: 7995894
T T
۰ نفر
گروه فلسطینی خواستار بازنگری حکومت خودگردان در سیاست های خود شد ..................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/12/01 سیاسی.خارجی.سوریه.فلسطین دمشق -جبهه آزادیبخش فلسطین با صدور بیانیه ای از حکومت خودگردان فلسطین بازنگری در سیاستها و بازگشت به سوی مردم فلسطین را در پاسخ به استفاده آمریکا از حق وتو علیه محکومیت شهرک سازی صهیونیستی خواستار شد.
دراین بیانیه که روز شنبه یک نسخه آن برای دفتر ایرنا در دمشق ارسال شد، بر توقف هماهنگی امنیتی با اشغالگران،اجابت خواسته مردم برای پایان چند دستگی،احیای وحدت ملی و بازسازی سازمان آزادیبخش فلسطین تاکید شده است.
همچنین بیانیه از حکومت خودگردان خواست توهم و دلخوشی به نقش آمریکا را که سرپوشی برسیاست های نژادپرستانه و غیرقانونی است،کنار بگذارد.
آمریکا پیش نویس قطعنامه محکومیت شهرک سازی های رژیم صهیونیستی درکرانه باختری و بیت المقدس را که توسط نمایندگان فلسطینی به این شورا ارائه شده بود با وجود رای موافق تمام اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل وتو کرد نماینده آمریکا در سازمان ملل با طرح بیانیه ای از اعضای شورای امنیت خواسته بود تابه جای صدور قطعنامه و محکوم کردن رژیم صهیونیستی ، تنها به تصویب یک بیانیه از سوی ریاست شورای امنیت اکتفا کندو تهدید کرده بود که در صورت تصویب، آن را وتو خواهد کرد.
پیشنهاد قطعنامه محکومیت شهرک سازی های رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و بیت المقدس جمعه گذشته با14 رای موافق و تنها با یک رای مخالف آمریکا با شکست مواجه شد.
خاورم1436/**2131**2312**3 1856 شماره 005 ساعت 00:54 تمام
۰ نفر

سرخط اخبار جهان