۲۲ بهمن ۱۳۸۹، ۰:۰۱
کد خبر: 7994536
T T
۰ نفر
با فریادها و غریوهای خشمگنانه مردم مصر در میدان التحریر واکنش منفی مخالفان مبارک به نطق تلویزیونی دوم مبارک و اصرار به قدرت ..................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/11/22 سیاسی.واکنش.سخنرانی مبارک.التحریر تهران _مردم مسلمان مصر حاضر در میدان التحریر قاهره،پس از شنیدن سخنان حسنی مبارک رئیس جمهوری این کشور که نشانه عدم کناره گیری او از قدرت بود ،با شعارهای تند از او خواستند فوری از قدرت کنار برود.
به گزارش گروه اخبار شب ایرنا،درنخستین ساعات بامداد روز جمعه (به وقت تهران ) پس از شنیدن سخنانحسنی مبارک حاکم سه دهه ای مصر، مخالفان مستقر درمیدان التحریرکفش های خود را به نشانه اعتراض به این سخنرانی بالای سر خود قرار دادند و شعارهایی در مخالفت با او سر دادند.
تظاهرکنندگان همچنین از ارتش این کشور خواستند تا به سمت کاخ ریاست جمهوری حرکت کند و مبارک را از ریاست جمهوری برکنار کند.
این اولین بار طی17 روز اعتراضات مردم مصر به حکومت حسنی مبارک است که معترضین از ارتش این کشور خواسته اند که به سوی کاخ ریاست جمهوری حرکت کند.
1537/ 1856 شماره 062 ساعت 07:44 تمام
۰ نفر

سرخط اخبار جهان