۱ مهر ۱۳۹۰، ۰:۰۱
کد خبر: 7934321
T T
۰ نفر
به گزارش روز جمعه ایرنا، اکثر روزنامه ها ، شبکه های رادیو و تلویزیونی دولتی و خصوصی پاکستان، پایگاههای خبری محلی و سایتهای متعلق به احزاب سیاسی این کشور، سخنان رئیس جمهوری ایران را بازتاب داده و تصاویری از سخنرانی دکتر محمود احمدی نژاد در سازمان ملل متحد، منتشر کردند. روزنامه انگلیسی زبان ;نیشن ; چاپ اسلام آباد با اشارہ به سخنان احمدی نژاد در نشست سازمان ملل متحد، نوشت که رییس جمھوری ایران ابھامات موجود دربارہ حادثه 11 سپتامبر، حملات آمریکا به کشورهای مختلف و قتل بدون محاکمه علنی اسامه بن لادن سرکرده القاعدہ را مورد انتقاد قرار داد.
این نشریه خاطر نشان کرد: احمدی نژاد با اشارہ به موضوع ھولوکاست، گفت که قدرت ھای استکباری ھر کشوری را که دربارہ ھولوکاست و 11 سپتامبر سئوال مطرح کنند، مورد تھدید و تحریم قرار می دھند. احمدی نژاد با بیان اینکه باید در مورد این حوادث تحقیقات جداگانه ای صورت گیرد، افزود: سال گذشته به خاطر ھمین مسائل از سوی آمریکا مورد تھدید قرار گرفته است.
روزنامه انگلیسی زبان ;نیشن ; نوشت: رییس جمھوری ایران با اشارہ به جرقه بیداری در غرب، افزود: قدرت ھای غربی با ریاکاری و ایجاد توطئه خواھان رسیدن به اھداف امپریالیستی و حفظ منافع خود ھستند.
روزنامه ;اکسپرس تریبون ; در مطلبی نوشت: رییس جمھوری ایران دوبارہ ابھامات موجود در حادثه 11 سپتامبر را در سازمان ملل متحد بیان کرد.
اکسپرس تریبون با اشارہ به سخنان رییس جمھوری ایران در نشست سازمان ملل متحد، افزود: احمدی نژاد با طرح سئوالی، پرسید چرا آمریکا و ھم پیمانانش با استفادہ از رسانه های غربی کسانی را که دربارہ چگونگی وقوع ھولوکاست و 11 سپتامبر سخن می گویند مورد تحریم و حتی تھدید به اقدامات نظامی قرار می دهند.
روزنامه ;پاکستان آبزرور ; یکی دیگر از روزنامه ھای انگلیسی زبان پاکستان با اشارہ به سخنان احمدی نژاد در سازمان ملل ، نوشت: رییس جمھوری ایران معتقد است، آزادی و تلاش برای احیای صلح و امنیت از وظایف ذاتی ھر انسانی در دنیاست.
روزنامه اردو زبان ;نوای وقت ; چاپ اسلام آباد در مورد سخنان رئیس جمهور ایران ، نوشت: احمدی نژاد حادثه 11 سپتامبر را نقشه آمریکا برای حمله به افغانستان و عراق خواند و گفت: واشنگتن برای تحقق اھداف و سلطه خود در خاورمیانه ، مسوول قربانی شدن میلیون ھا نفر از مردمی است که به دلیل این اقدامات غیر انسانی کشته ، زخمی و آوارہ شدند.
این روزنامه اردو زبان خاطر نشان کرد: رییس جمھوری ایران از جامعه بین المللی خواست نسبت به این اقدامات و اجرای عدالت ، تحقیقات لازم را انجام دھند.
روزنامه ;جنگ ; یکی دیگر از روزنامه ھای اردو زبان پاکستان به نقل از سخنان احمدی نژاد در سازمان ملل متحد، نوشت: احمدی نژاد با غیر قابل توجیه دانستن حضور صدھا ھزار نفر از نیروھای نظامی آمریکا و ایجاد پایگاہ ھای اطلاعاتی این کشور در نقاط مختلف جھان، دلیل قانع کنندہ ای را برای اینگونه از اقدامات واشنگتن خواستار شد.
روزنامه ;جنگ ; در ادامه نوشت : سران کشورھای اسلامی با قدردانی از سخنرانی دکتر احمدی نژاد در نشست سازمان ملل متحد معتقدند که رئیس جمهوری اسلامی ایران مشکلات جھان اسلام را به طور آشکار بیان کرد.
این روزنامه پاکستانی ادامه داد : رییس جمھوری ایران ترکیب شورای امنیت سازمان ملل متحد را ناعادلانه و غیر منصفانه خواند و گفت: تغییرات اساسی و تجدید در ساختار سازمان ملل باید توسط ملت ھای جھان و رای مجمع عمومی صورت گیرد.
شبکه های تلویزیونی از جمله شبکه ;ا?ج ; پاکستان نیز با پخش خبر سخنرانی دکتر محمود احمدی نژاد رییس جمھوری ایران در شصت و ششمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، گزارش داد: احمدی نژاد قدرت های غربی را متهم کرد که منطقه خاورمیانه را به انبار سلاحهای صادراتی خود تبدیل کرده اند و در این زمینه اھداف و مقاصد خود را دنبال می کنند.
شبکه های رادیویی و تلویزیونی دولتی در پاکستان نیز درباره سخنرانی رییس جمهوری ایران در نشست سازمان ملل درباره بحث هایی همچون حضور نیروهای آمریکایی در منطقه ، حمله نظامی و کشتن بدون محاکمه اسامه بن لادن و موضوع کمک به مردم سیلزده پاکستان که از سوی احمدی نژاد بیان شد گزارش های خبری و مصاحبه با شخصیت های سیاسی و مذهبی را پخش کردند.
سایتهای خبری محلی و پایگاههای خبری احزاب سیاسی پاکستان نیز با انتشار سخنان دکتر محمود احمدی نژاد در نشست مجمع عمومی سازمان ملل ، تصاویری از این سخنرانی را ثبت کردند. آساق / 1095**1609
۰ نفر

سرخط اخبار جهان