۳۱ مرداد ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 7817171
T T
۰ نفر
برداشت گندم از مزارع شهرستان دماوند پایان یافت # دماوند،تهران بزرک،خبرگزاری جمهوری اسلامی 31/05/83 داخلی.کشاورزی.برداشت محصول.گندم. مدیر جهاد کشاورزی دماوند گفت : کار برداشت محصول گندم از 360 هکتار از اراضی آبی و 650 هکتار از اراضی دیم این شهرستان پایان یافت. " عباس بابابیک " روز شنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود : برداشت گندم از مزارع این شهرستان توسط یک دستگاه کمباین و 15 دستگاه ماشین دروگر و ظرف مدت یک ماه انجام شد. به گفته وی ، میزان تولید گندم در هر هکتار از اراضی آبی دو هزارو 200 کیلوگرم و در هر هکتار اراضی دیم 900 کیلوگرم است که نسبت به سال گذشته در اراضی دیم 50 درصد افزایش و در اراضی آبی 30 درصد کاهش دارد. وی تصریح کرد : امسال بیش از 800 تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان منطقه به انبارهای سیلو تحویل می شود که با توجه به میان تحویلی در سال گذشته به سیلوها 200 تن افزایش خواهد داشت. بابابیک اضافه کرد : سال گذشته از مجموع هزارهکتاراراضی آبی و دیم سطح زیر کشت گندم دراین شهرستان 600 تن گندم مازاد تحویل انبارهای سیلو شد. وی اظهارداشت : تولید گندم از مزارع دیم شهرستان دماوند در سال جاری با توجه به میزان بارندگی های فصل بهار از افزایش مطلوبی برخوردار بوده است. وی تاکید کرد : تاکنون 150 تن گندم مازاد از کشاورزان خریداری و به چند سیلو در سایر شهرهای استان تهران منتقل شده است. شهرستان دماوند دارای بیش از 18 هزار هکتار اراضی کشاورزی است که تنها 2 هزار هکتار از این اراضی تحت پوشش کشت آبی قرار دارند. تهرام/2817/683
۰ نفر