۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7809079
T T
۰ نفر
پیش نویس سند چشم انداز 20 ساله حوزه علمیه قم تدوین شد # قم ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 23/12/84 داخلی.دینی و مذهبی.حوزه. پیش نویس سند چشم انداز 20 ساله حوزه علمیه قم به دبیر و اعضای شورای عالی حوزه جهت بررسی و تدوین تقدیم شد. به گزارش عصر سه شنبه مرکز خبر حوزه، این سند به ملاکها و شاخص هایی چون عدم تناقض با اصول حاکم برحوزه،سازگاری باتعاریف رایج حوزه علمیه، فراهم کردن موجبات تحقق اهداف و حفظ و ترمیم حوزه علمیه توجه داشته است. بنابر این گزارش، سند چشم انداز 20 ساله حوزه به کارکرد پنج گانه آموزش، تربیت، پژوهش، تبلیغ و مدیریت توجه بیشتری داشته و آن را از رسالت های حوزه می داند. در ادامه خبر حوزه آمده است: این سند برتامین نیازهای دینی جامعه بر مبنای معارف اسلامی به منظور استقرار حاکمیت دین درجوامع مختلف برای تربیت مرجع، فقیه، عالم و استاد و مبلغ و پژوهشگر تاکید دارد. همچنین در بخش سیاست گذاری ها نیز بر تمرکززدایی در سیاست گذاری های مراکز آموزشی، ارزیابی و نظارت برکارکردهای حوزه علمیه بر لزوم بهبود و توسعه پیوسته در محتوا و برنامه های حوزه با نیازهای جدید و بهسازی علمی و رفاهی نیروهای علمی و توسعه تعامل تاثیرگذار تاکید شده است. در بخشی از خبر حوزه علمیه قم آمده است: در فرایند این سند بیش از 800 جلسه کارشناسی با حضور 65 کارشناس حوزوی و دانشگاهی با بیش از 30 هزار ساعت کار کارشناسی و اجرای پروژه های مطالعاتی انجام شده است. 2451/ 550/شبس/1597/1770
۰ نفر