۴ اسفند ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7801525
T T
۰ نفر
50 درصد جمعیت هدف طرح بیمه روستایی خوزستان دفترچه دریافت کرده اند # اهواز، خبرگزاری جمهوری اسلامی 04/12/84 داخلی.اجتماعی.بیمه روستایی کارشناس مسوول توسعه شبکه های بهداشتی درمانی استان خوزستان گفت: تاکنون 50 درصد جمعیت هدف طرح بیمه روستایی استان موفق به دریافت دفترچه خدمات درمانی شده اند. دکتر"سینا نظری" پنجشنبه درگفت و گو باخبرنگارایرنا جمعیت هدف طرح بیمه روستایی دراین استان را یک میلیون و 659 هزارو783 نفرذکرکرد وافزود: 822 هزارو 896 نفر ازاین جمعیت دفترچه دریافت کرده اند. وی اظهار داشت: از آغاز این طرح یک میلیون و 152 هزارو 615 نفر متقاضی دریافت دفترچه، مدارک خود را به سازمان خدمات درمانی تحویل داده اند. نظری علت عدم درخواست دفترچه از سوی 507 هزارو 168 تن از روستاییان این استان را همپوشانی سایر بیمه ها و وضعیت بداقتصادی روستاییان دانست. وی گفت: در آغاز اجرای این طرح صدور دفترچه دو هزارو 800 تومان بود که بعد با همکاری سازمان خدمات درمانی دربیشتر جاها به700 تومان کاهش یافت، اما باز هم عده ای از روستاییان حاضر به تحویل مدارک نشدند. 641/1760
۰ نفر