۲۴ بهمن ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7797629
T T
۰ نفر
مصرف سموم شیمیایی در مزارع کشاورزی کاهش می یابد # اهواز،خبرگزاری جمهوری اسلامی 24/11/84 داخلی.کشاورزی.سموم شیمیایی. روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان اعلام کرد: باهدف جلوگیری از آلودگی محیط زیست، مصرف سموم شیمیایی در مزارع کشاورزی این استان کاهش می یابد و جایگزین آن از حشرات مفید استفاده خواهد شد. بنابه این گزارش ،این سازمان به دنبال اقدامات موفقیت آمیز وزارت جهاد کشاورزی در زمینه پرورش حشرات مفید و گسترش مبارزه بیولوژیک علیه آفات مهم محصولات زراعی و باغی،در نظر دارد مصرف سموم شیمیایی در مزارع کشاورزی را کاهش دهد. در این گزارش آمده که وزارت جهاد کشاورزی مطابق استانداردهای تعیین شده اقدام به خرید 49 میلیون و یکصد عدد تخم پارازیته شده میزبانهای واسط و 24 میلیون و 400 عدد زنبور براکون نموده است. ج /639
۰ نفر