۱۷ آبان ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7763375
T T
۰ نفر
چراغهای بوستان لاله شهر الوند قزوین همچنان خاموش است # قزوین، خبرگزاری جمهوری اسلامی 17/08/84 داخلی.اجتماعی.شهرداری. روابط عمومی شهرداری الوند قزوین اعلام کرد: حدود یک ماه پیش شرکت برق الوند بدون اطلاع به این شهرداری اقدام به خاموش کردن چراغهای بوستان دو هکتاری لاله این شهر کرده است. به گزارش روز سه شنبه این روابط عمومی، شرکت برق الوند علت خاموشی چراغهای بوستان ها رابدهی شهرداری عنوان می کند، اماشهرداری باتوجه به بخشنامه دیوان محاسبات در سال های 82 و 83 از پرداخت هزینه برق بوستان ها و میدان ها معاف شد برهمین اساس شهرداری الوند بابت هزینه پرداختی برق سال 82 به شرکت برق 80 میلیون ریال از این شرکت طلب دارد. این گزارش افزود: چراغهای بوستان پنج هکتاری ملت شهر الوند نیز مدت 20 روز از سوی شرکت برق خاموش شد که با پیگیری و پرداخت 36 میلیون ریال هزینه برق مصرفی سال 84، چراغهای این بوستان روشن شد. در این گزارش آمده است: باتوجه به مکاتبه های شهرداری الوند با شرکت برق مبنی بر درخواست واریز مبلغ هزینه برق سال 84 از محل طلب شهرداری در سال 82، متاسفانه شرکت برق بدون اطلاع و توجه به بخش نامه دیوان محاسبات کشور اقدام به قطع برق بوستانهای شهرالوند می کند. شهرداری الوند افزود: بوستان ها و میدان ها در ردیف مکان های عمومی و محل تفریح خانواده ها محسوب می شوند، بنابراین خاموش بودن چراغها در این مکان ها علاوه بر ایجاد مشکل در ارائه خدمات باعث بروز مسائل امنیتی مانند مزاحمت و شرارت افراد سودجو و فرصت طلب با استفاده از تاریکی می شود. رئیس بهربرداری امور برق البرز قزوین نیزبه خبرنگار ایرنا گفت: شهرداری الوند درخصوص برق مصرفی ساختمان شهرداری الوند، آتش نشانی، بوستان ملت و لاله حدود 47 میلیون و 800 هزار ریال به اداره برق بدهکار است که از این میزان 36میلیون ریال را پرداخت کرده و 11میلیون و 800هزار ریال هزینه پارک لاله را پرداخت نکرده و باعث خاموشی بوستان شده است. "حسن دین محمدی" افزود: این مکان هااز مشترکان برق محسوب شده وطبق قانون پرداخت نکردن هزینه برق مصرفی باعث قطع برق مشترک می شود. وی با اشاره به اینکه برق بازیگاه دربوستان جزء روشنایی معابر محسوب نمی شود"، یادآورشد: این اداره براساس دستور شرکت برق منطقه ای استان قزوین عمل می کند. د.چ/616/683
۰ نفر