۱۷ آبان ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7763232
T T
۰ نفر
یک کارشناس: نگران سلامتی کسی که به علت درد مواد مخدر مصرف می کند، باشیم # یزد، خبرگزاری جمهوری اسلامی 17/08/84 داخلی.اجتماعی.مخدر.درد. معاون امور پیشگیری سازمان بهزیستی یزد گفت: باید نگران سلامتی افرادی زیادی که به علت احساس درد شدید، مواد مخدر مصرف می کنند، بود. مسعود نشان روز سه شنبه در دوره آموزشی مددکاری گروهی در شهر یزد افزود: بسیاری از افراد با احساس اندک دردی، داروی مخدر مصرف می کنند که این کار صحیحی نیست. وی اعتیاد را بزرگترین معضل اجتماعی جامعه دانست وگفت: پیشگیری از آن به عنوان موثرترین شیوه، باید سرلوحه مبارزه با مواد مخدر قرار گیرد. وی اظهارداشت: برای مبارزه بااین معضل، باید جنبش فرآینداجتماعی مد نظر گرفته شود و برنامه ها مبتنی بر مشارکت مردمی باشد و توانمندکردن اجتماعات کوچک و نظارت بر آن، در ریشه کنی اعتیاد نقش کلیدی دارد. نشان اضافه کرد: کارشناسان و متخصصان دراین زمینه باید گوشه ای از جامعه را که احتمال دارد بیشتر آسیب های اجتماعی به ویژه اعتیاد به آن رسوخ کند، مد نظر داشته باشند و فعالیت های خود را به آن منطقه اختصاص دهند. معاون امورپیشگیری بهزیستی یزد گفت: ریشه کن کردن یکباره اعتیاد امکانپذیر نیست و بیشتر جنبه شعاری دارد. وی افزایش آگاهی، گسترش مراکز تفریحی، ورزشی،مراکزدرمانی اعتیاد و انجام خدمات مشاوره و راهنمایی را ازجمله راهکارهای مبارزه با این معضل ذکر کرد.
به گفته وی، در بازتوانی اعتیاد فقط نباید به بعد جسمی فرد معتاد توجه شود بلکه باید از لحاظ روانی نیز فرد ترک اعتیاد کند. دوره آموزشی مددکاری گروهی با هدف بحث و تبادل نظر میان کارشناسان در پیشگیری از اعتیاد و درمان در یزد برگزار شد. 2675/651/649/509/674
۰ نفر