۲۰ شهریور ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7745051
T T
۰ نفر
بیش از 9 میلیارد ریال اعتبار از فروش نفت به گناوه اختصاص یافت # گناوه ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 20/06/84 داخلی.اقتصادی.اعتبارات. معاون برنامه ریزی وعمرانی فرمانداری گناوه گفت: از سوی شورای برنامه ریزی استان بوشهر مبلغ 9 میلیارد و750 میلیون ریال اعتبار در بخش دو در هزار فروش نفت به این شهرستان اختصاص یافت. مهندس عبدالنبی یوسفی یکشنبه در گفت وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: این مبلغ جدا از اعتبارات تملک دارایی ها ودیگر درآمدهای ملی است. وی بااشاره به اینکه سهم گناوه بابت دو در هزار فروش نفت استان بوشهر پس از" کنگان "دومین شهرستان استان است افزود: این اعتبارات در زمینه راه وترابری، آبرسانی روستایی، خرید منازل ساختمانی هزینه خواهد شد. معاون عمرانی فرمانداری گناوه افزود: ازاین اعتبار،مبلغ چهارمیلیارد و400 میلیون ریال برای تکمیل جاده چهاربانده گناوه،مبلغ دو میلیارد و630 میلیون ریال برای خرید منازل سازمانی ،مبلغ یک میلیارد ریال برای تامین آب شرب روستای "شول ، مبلغ 500 میلیون ریال برای احداث سردخانه ومبلغ 500 میلیون ریال برای احداث انبارهای تجاری گمرک بندر"ریک" هزینه خواهد شد. مهندس یوسفی اظهار داشت: سهم شهرستان گناوه دراعتبارات دو درهزار فروش نفت استان بوشهر در سال گذشته مبلغ 9 میلیارد و 700 میلیون ریال بوده است.
شهرستان گناوه با 85 هزار نفر در شمال استان بوشهر قرار دارد. 636/ 1645 تمام
۰ نفر