۱۵ شهریور ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7743404
T T
۰ نفر
طرحهای پژوهشی تشکلهای غیردولتی ایلام مورد حمایت قرار می گیرند # ایلام ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/06/84 داخلی.اجتماعی.تشکلهای غیردولتی. نماینده سازمان ملی جوانان در ایلام گفت: این نمایندگی با همکاری دستگاه- های اجرایی از اجرای طرحهای پژوهشی ارایه شده توسط تشکلهای غیردولتی ایلام حمایت می کند. "ثریا شارقی" روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: به منظور کشف راهکارهای مناسب برای کاهش آسیبهای اجتماعی و افزایش مشارکت جوانان از طرحهای کارشناسی شده که به تصویب برسند حمایت مادی و معنوی می شود. وی افزود: به همین منظور به تازگی 60 میلیون ریال اعتبار برای حمایت از برنامه های تشکلهای غیردولتی به سازمان ملی جوانان استان ایلام اختصاص یافته است. وی تصریح کرد: این میزان اعتبار پس از جذب بزودی به منظور اجرای طرحها و برنامه های تشکلهای غیردولتی در اختیار اعضا این نهادها قرار می گیرد. شارقی اظهار داشت: علاوه بر این اعتبار، تشکلهای غیردولتی می توانند با ارایه طرح و برنامه در خصوص فعالیتهای پژوهشی مربوط به زنان ایلام از اعتبار 25/0 درصدی دستگاه های اجرایی که به تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز رسیده استفاده کنند. وی با اشاره به استقبال مطلوب جوانان ایلام برای عضویت در تشکلهای غیردولتی تاکید کرد: با توجه به نقش تشکلهای غیردولتی در کاهش آسیبهای اجتماعی که در ایلام نمود بیشتری دارد باید میزان تخصیص اعتبار به این استان افزایش یافته و زمینه برای اجرای طرحهای کلیه تشکلها فراهم شود. اکنون بیش از 10 هزار جوان در 76 تشکل غیردولتی ایلام عضویت دارند. 2486/565/566
۰ نفر