۲۳ مرداد ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7736583
T T
۰ نفر
25 هزار افغانستانی مقیم زابل در نوبت بازگشت به کشورشان هستند # زابل ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 23/05/84 داخلی.اجتماعی.اتباع.بیگانه. رییس اداره امور اتباع و مهاجران خارجی زابل گفت: 25 هزار نفر از اتباع افغان مقیم این شهرستان در نوبت بازگشت به افغانستان هستند. رضا آصفی روزیکشنبه به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: این افراد طی برنامه ریزیهای انجام شده از دو معبر مرزی دوغارون در خراسان رضوی و میلک زابل به کشورشان بازمی گردند. وی با اشاره به ممنوع بودن سکونت اتباع افغان در زابل افزود: اتباع افغان مقیم سیستان باید این سامان را ترک کنند. او گفت: اتباع افغان مقیم شهرستان زابل هرچه سریعتر باید با مراجعه به اداره امور اتباع و یا مراکز تابعه برای بازگشت به افغانستان اقدام کنند.
همچنین 127 نفر از اتباع افغان مقیم زابل امروز از طریق مرز دوغارون به کشورشان بازگشتند. مرکز شهرستان 400 هزار نفری زابل در 205 کیلومتری شمال شرق زاهدان واقع است. این شهرستان با استان نیمروز افغانستان 314 کیلومتر مرز مشترک دارد. 2694/589/660 تمام
۰ نفر