۲۳ مرداد ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7736405
T T
۰ نفر
معاون استاندار هرمزگان: امربه معروف باید از افراط و تفریط به دور باشد # بندرعباس ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 23/05/84 داخلی.فرهنگی.معروف.منکر. معاون سیاسی،امنیتی استانداری هرمزگان گفت: اجرای امر به معروف و نهی از منکر باید بدور از هرگونه افراط و تفریط باشد. عباس علوی نژاد یکشنبه در جلسه روابط عمومی های ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، افزود: کارهای سلیقه ای انجام شده و ایجاد ذهنیت منفی نسبت به این دو فریضه در بین مردم، باید اصلاح شود. وی اظهار داشت: گسترش فرهنک امربه معروف و نهی ازمنکر و انعکاس فعالیتهای ستاد احیا فقط توسط روابط عمومی ها و رسانه ها صورت می گیرد. وی ادامه داد: ستاد امر به معروف ونهی ازمنکر، کار اجرایی بر عهده ندارد بلکه باید بر عملکرد دستگاهها در این خصوص نظارت داشته باشد و دستگاههای اجرایی موظف به اجرای اصولی و صحیح این دو فریضه الهی می باشند. علوی نژاد گفت: باید فرهنک امر به معروف و نهی از منکر به صورت اعتقاد در بین مردم جامعه در بیاید. وی با اشاره به تاکید حضرت امام خمینی (ره ) بر امربه معروف و نهی از منکر اظهارداشت: تحقق همین فریضه بود که در نابودی رژیم طاغوت تجلی پیدا کرد و بزرگترین منکر حذف شد و بالاترین معروف، آمد. معاون سیاسی،امنیتی استانداری هرمزگان افزود: نباید افرادی مشخص و تعیین شده برای اجرای این دو فریضه الهی فعالیت کنند بلکه باید افراد به صورت خودجوش و داوطلبانه به این مساله بپردازند. 2690/667/674
۰ نفر