۲۰ مرداد ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7735793
T T
۰ نفر

همایش شهرداران یزد برگزار شد

۲۰ مرداد ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7735793
همایش شهرداران یزد برگزار شد # یزد، خبرگزاری جمهوری اسلامی 20/05/84 داخلی.اجتماعی.شهردار.همایش. همایش 21 نفر از شهرداران یزد روزپنجشنبه در سازمان مسکن و شهرسازی این استان برگزار شد. هدف از برگزاری این همایش، همکاری وهماهنگی بین شهرداری ها و سازمان مسکن و شهرسازی در زمینه معماری، مسایل شهری و بافت تاریخی شهرها، اعلام شد. رییس سازمان مسکن و شهرسازی یزد، با اشاره به لزوم توجه بیشتر به توسعه کالبدی شهرها، برحفظ ضوابط شهرسازی در ساخت وسازها و تغییرکاربری ها تاکید کرد. محسن اولیا گفت: بایداصولی که برای شهرسازی مطرح است، رعایت و به ضوابط شهرسازی نیز توجه شود. وی به اجرای طرح جامع شهری در یزد، اردکان، میبد، بافق و ابرکوه اشاره کرد و گفت: جلوگیری از توسعه بی رویه شهر و اجرای اصول فنی ساخت و ساز در این طرح دیده شده است. وی اظهار داشت: در صورتی که قانون جامع شهرسازی و معماری در هیات دولت تصویب شود، بسیاری از مشکلات در زمینه شهرسازی حل خواهد شد. اولیا، بر فضاسازی مناسب شهری برای معلولین، جانبازان و سالمندان تاکید کرد و گفت: آنها همانند بقیه مردم باید از فضای شهری، خدمات و امکانات آن استفاده کنند. رییس سازمان مسکن و شهرسازی یزد اضافه کرد: در این رابطه، آیین نامه ای توسط وزارت مسکن و شهرسازی تصویب شده است. سیدعلیرضا نبوی زاده، معاون امور عمرانی استانداری یزد نیز در این همایش بر تعامل بیشتر شهرداری ها با دست اندرکاران امر ساخت وساز شهری تاکید کرد.
وی گفت: در معماری و شهرسازی باید اصول و ضوابط شهرسازی حاکم باشد و نهادهای مرتبط در این زمینه، با یکدیگر همکاری کنند. 651/649/509/674
۰ نفر